Authority score là gì? Cách SEMrush AS đánh giá website

Authority score là gì? Cách SEMrush AS đánh giá website

Backlink Analytics trên semrush sử dụng Authority score để đo lường sức ảnh hưởng của một trang web hoặc một liên kết của một miền. Authority score là điểm số miền tổng hợp để đánh giá chất lượng tổng thể của một website. Website có có điểm số semrush AS càng cao, khả năng ảnh hưởng của backlink domain, trang web càng cao.

1. Cách semrush AS tính toán

Việc tính toán có thể được mô tả theo 2 bước như sau:

  1. Thuật toán máy học ban đầu sử dụng dữ liệu tìm kiếm tự nhiên, dữ liệu traffic và dữ liệu backlink để tìm các miền phổ biến và đáng tin cậy nhất trên internet.
  2. Một thuật toán thứ hai (cũng giống như thuật toán google pagerank) theo dõi cách một trang web có được những liên kết để tăng lên hoặc giảm độ tin cậy của nó. Các chỉ số trong phép tính này bao gồm
  • Referring Domain ( số lượng và chất lượng)
  • Follow và nofollow links liên kết đến site (inbound links) 
  • Số lượng outbound links liên kết ra khỏi site (outbound links)
  • Số lượng outbound links trên mỗi referring domain
  • Tổng số lượng backlink
  • Referring IPs 
  • Referring subnets

Tất cả các semrush AS đều có tính tương đối so với những SEMrush AS khác trong cùng một khoảng điểm (ví dụ: khoảng 20-30đ). Nói đơn giản, điều này có nghĩa bất cứ tăng trưởng gì của đối thủ cạnh tranh của bạn đều có thể làm giảm điểm SEMrush AS mặc dù chẳng có thay đổi gì trên trang web của bạn

Bạn cũng có thể tìm kiếm Authority Score trên Bulk Backlinks Analysis khi bạn mở rộng thanh xổ xuống ở Authority Score. Thanh xổ xuống sẽ cho bạn thấy những dữ liệu về Authority Score và số lượng backlinks, referring domain, lượt truy cập hàng tháng, và từ khóa.

SEMrush AS

Bạn có thể sử dụng điểm tên miền này để hiểu một backlink từ referring domain có lợi ích như thế nào đối với seo của trang web hoặc một backlink mới sẽ có tác dụng như thế nào từ một miền mà bạn đặt link trỏ về.

Khi nhìn vào báo cáo backlinks của bạn, bạn sẽ thấy rằng backlinks của bạn được ưu tiên bởi authority score của trang (Page AS).

Page AS

Authority Score là điểm được làm tròn nhất khi đánh giá những miền trên SEMrush. Nó chỉ ra rằng không chỉ số lượng hoặc chất lượng của backlinks mà còn sức mạnh và độ phổ biến của domain.

2. Ý nghĩa của Authority Scores

Làm sao để biết điểm số semrush AS có bạn tốt hay chưa tốt?

Nói chung điểm Authority Score càng cao thì domain đó càng đáng tin cậy. Nó dựa trên thang điểm từ 1 đến 100 vì vậy điểm SEMrushAS càng gần 100 thì càng tốt.

Khi điểm số tăng lên, tác động của một liên kết sẽ tăng lên. Tuy nhiên, tác động của một liên kết còn phụ thuộc mạnh mẽ vào thị trường ngách của website bạn.

Ví dụ, sử dụng những chỉ số trong Backlink report hoặc Bulk Backlink Analysis để so sánh với mức độ tin cậy của nhiều trang web khác. Bằng cách so sánh các chỉ số bạn có thể đánh giá những profile link của domain nào là mạnh nhất và sẽ có nhiều giá trị nhất  khi liên kết đến một trang web khác.

Link bài viết: https://www.semrush.com/kb/747-authority-score-backlink-scores

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.