Báo Cáo Về Nhu Cầu Tìm Kiếm Trên Google Của Ngành Ngân Hàng 2022

Báo Cáo Về Nhu Cầu Tìm Kiếm Trên Google Của Ngành Ngân Hàng 2022

Trong 3 năm mới đây, bên dưới tác động ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hành động tìm tòi thông báo cũng tương tự sử dụng các sản phẩm kinh tế của cư dân ngày càng trở nên đổi khác. Có cho 75% người tiêu dùng tìm tòi các thông báo tương quan cho kinh tế trước lúc đề ra bất kì ra quyết định nào and 33% cư dân tải E-Banking để triển khai thanh toán giao dịch thay cho cho liên đới các ngân hàng nhà nước (12 months In Tìm kiếm 2022 Báo cáo – Google). Chính vì như vậy, nâng cấp cải sinh trang web and về tối ưu hóa công cụ tìm tòi (search engine marketing) là những hoạt động và sinh hoạt không thể không có and được những công ty tiến hành lành mạnh và tích cực trong tiến trình 2022-2023.

Báo cáo giải trình “Nhu cầu tìm tòi ở trên Google: ĐÁNH GIÁ VÀ TRIỂN VỌNG NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM 2022” là 1 trong giải trình đánh giá và thẩm định tổng thể và toàn diện về nhu yếu tìm tòi ở trên Google and triển vọng ngành Ngân hàng 2022. Cùng rất nguồn tài liệu ở trên 12,005 từ khóa trong hạ tầng tài liệu của TOS, giải trình đó đã làm rõ sự không giảm trưởng trong nhu yếu tìm tòi của ngành Ngân hàng, Chia sẻ Of Voice của một vài hạng mục and dự báo khuynh hướng tìm tòi tương quan cho Bancassurance (cung ứng bảo hiểm qua kênh ngân hàng nhà nước) and Ngân hàng card (thẻ ngân hàng nhà nước). Thông qua đó, TOS mong muốn được cung cấp mang đến các công ty những tài liệu and thông báo hữu dụng về nhu yếu tìm tòi ở trên Google tương quan cho ngành Ngân hàng.

Xem ngay không tính tiền tổng thể giải trình “Nhu cầu tìm tòi ở trên Google: ĐÁNH GIÁ VÀ TRIỂN VỌNG NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM 2022”

Những phát hiện thấy chính của giải trình:

  • Chỉ chiếm gần 70% tổng khối lượng tìm tòi ở trên Thị trường là 3 dịch vụ theo nhóm: Mortgage (cho vay vốn), E-Banking (ngân hàng nhà nước điện tử) and Foreign currency echange (nước ngoài hối)
maketshare of each category
  • Nhìn toàn diện tìm tòi tương quan cho ngành Ngân hàng có khuynh hướng không giảm trong 3 năm thời gian gần đây. Khi đối chiếu với 2022, nhu yếu tìm tòi về ngành Ngân hàng không giảm trưởng cho 16% trong thời điểm 2022
average monthly search volume
  • Đi theo bảng xếp hạng từ Toponseek Device (5/2022): Ngân hàng Ngoại thương VCB chiếm phần nhiều địa điểm trước tiên về nhu yếu tìm tòi tương quan cho Foreign currency echange (nước ngoài hối), tiếp sau là Techcombank and Sacombank.
Share of voice in the top 1-5 ranking

Để đọc bản giải trình nghiên cứu và phân tích tổng thể và toàn diện không tính tiền, xem ngay: “Nhu cầu tìm tòi ở trên Google: ĐÁNH GIÁ VÀ TRIỂN VỌNG NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM 2022”

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.