Cách để tăng tương tác Instagram

Phương pháp để không ngừng liên hệ Instagram

Bao giờ là thời gian tốt nhất có thể để không ngừng liên hệ bên trên Instagram. Tìm tòi bên trên Google mang lại ra 7.710.000 kết quả trong 0.5 giây. Liệu trong vô số phương pháp để không ngừng liên hệ bên trên Instagram do Google tìm tòi trả về có biện pháp nào sự thật hiệu suất cao? Nội dung bài viết trong tương lai sẽ nghiên cứu & được cung cấp cho chính bản thân những chọn lựa hợp lí.

Biện pháp không ngừng liên hệ bên trên Instagram bằng sự việc chọn lựa đúng thời gian đăng bài

Thực chất không dễ xác minh được thời gian phù hợp nhất để đăng bài bên trên Instagram. Có vô số vấn đề lệ thuộc tác động ảnh hưởng cho khối lượng liên hệ nhưng đa số gồm có những điều sau: 

 • Lúc đăng bài instagram là ngày nào trong tuần, tháng nào trong thời điểm. Tác động của ngày tháng trong thời điểm lên khuynh hướng liên hệ của người tiêu dùng cũng là một trong những phần rất đặc trưng 
 • Lối sống & sở trường thích nghi fans Instagram của chúng ta 
 • Phương châm bài đăng Instagram của chúng ta 
 • Loại bài bạn hay đăng bên trên Instagram: Mẩu chuyện, nội dung bài viết mỗi ngày, reside, IGTV, tale)
 • Các ALgorithm của Instagram (thuật toán của instagram)

Những vấn đề bên trên đều góp thêm phần xác minh thời gian phù hợp để bài đăng instagram của chúng ta có nhận được rất nhiều khối lượng liên hệ hay là không. Cụ thể bảng tiếp sau đây biểu lộ thời gian nên đăng bài dựa bên trên ngày & giờ từ nghiên cứu của hai đơn vị chức năng Later & SproutSocial.

Thời điểm đăng bài trên Instagram do Later và SproutSocial nhận định
Thời khắc đăng bài bên trên Instagram do Later & SproutSocial đánh giá và nhận định

Phương pháp để không ngừng liên hệ bên trên Instagram dựa bên trên thống kê lại từ những cơ quan điều tra và nghiên cứu

Những phương pháp để không ngừng liên hệ bên trên Instagram trong nội dung bài viết đó được rút ra từ bởi ExpertVoice, Hootsuite, Planoly, Statusbrew, & Influencer Sale Hub. 

Phương pháp để không ngừng liên hệ bên trên Instagram dựa bên trên giải trình của Later

Báo cáo giải trình của Later từ thời điểm tháng 8 2022 dựa bên trên một điều tra và nghiên cứu về bài đăng không gồm có dạng Reels & IGTV bên trên Instagram.

 • Thời khắc tốt nhất có thể là: 3am – 6am
 • Ngày tốt nhất có thể trong tuần là: Chủ nhật 
 • Ngày & giờ tốt nhất có thể là: 6am Chủ nhật  
 • Ngày tệ nhất là: Thứ tư & thứ năm
Cách để tăng tương tác trên Instagram dựa trên báo cáo của Later
Phương pháp để không ngừng liên hệ bên trên Instagram dựa bên trên giải trình của Later

Phương án không ngừng liên hệ bên trên Instagram của Later là đăng bài trong những năm người tiêu dùng sinh hoạt lành mạnh và tích cực nhất (9h sáng – 1h chiều). Điều khó khăn vất vả ở chỗ này là vào thời điểm hiện nay mức đối đầu bên trên Instagram đạt tới mức tốt nhất. 

Nếu đăng bài trước khoảng thời điểm đó bạn có chức năng nhận được rất nhiều liên hệ hơn, vấn đề này sẽ dẫn đến sự việc thuật toán ưu ái bài đăng của chúng ta & giúp cho bạn có địa chỉ tốt nhất trong xếp hạng. Ngoài bài đăng của chúng ta cũng rất được hiển thị nhiều bên trên newsFeed của fans giúp kéo có thêm liên hệ mang lại kênh Instagram. 

Tiếp sau đây là bảng nghiên cứu thời gian đăng bài Instagram để không ngừng lượt liên hệ dựa bên trên nghiên cứu của Later.

Bảng phân tích thời điểm đăng bài Instagram dựa trên Later
Bảng nghiên cứu thời gian đăng bài Instagram dựa bên trên Later

Phương pháp để không ngừng liên hệ bên trên Instagram dựa bên trên nghiên cứu của SproutSocial

Được điều tra và nghiên cứu dựa bên trên 20.000 thông tin tài khoản người tiêu dùng Instagram. SproutSocial đề ra những đánh giá và nhận định ngược lại cùng rất Later chính do giải pháp được áp dụng là dùng biện pháp đăng bài truyền thống lâu đời với khoảng liên hệ đã không hề thấp.

 • Thời khắc tốt nhất có thể trong thời gian ngày: 11am – 12pm 
 • Ngày tốt nhất có thể trong tuần: thứ ba
 • Ngày & giờ tốt nhất có thể: 11am – 2pm thứ ba
 • Ngày tệ nhất trong tuần: Chủ nhật 
Nghiên cứu của SproutSocial về cách đăng bài để tăng tương tác Instagram
Điều tra nghiên cứu của SproutSocial về phong thái đăng bài để không ngừng liên hệ Instagram

Thật độc đáo khi nhìn thấy rằng bằng phương pháp đăng bài như vậy này, lượt liên hệ bên trên Instagram vào về tối ban đầu giảm dần & bắt nguồn từ thứ hai cho Chủ nhật, ban đầu tăng đột biến vào thứ ba, thứ tư, thứ năm.

Bảng tiếp sau đây được căn chỉnh lại từ điều tra và nghiên cứu của SproutSocial về phong thái đăng bài để không ngừng liên hệ Instagram

Cách đăng bài để tăng tương tác Instagram theo nghiên cứu của SproutSocial
Biện pháp đăng bài để không ngừng liên hệ Instagram đi theo điều tra và nghiên cứu của SproutSocial

Phương pháp để không ngừng liên hệ bên trên Instagram dựa bên trên nghiên cứu của ExpertVoice

ExpertVoice được cung cấp thời khắc hơi khác một chút ít nhưng ngặt nghèo hơn Later. 

 • Thời khắc tốt nhất có thể trong thời gian ngày: 9am – 5pm
 • Ngày tốt nhất có thể trong tuần: Thứ tư
 • Ngày & giờ tốt nhất có thể: 5am, 11am, 3am thứ tư
 • Ngày tệ nhất để đăng: Thứ hai
Cách để tăng tương tác trên Instagram dựa trên phân tích ExpertVoice
Phương pháp để không ngừng liên hệ bên trên Instagram dựa bên trên nghiên cứu ExpertVoice

Phương pháp để không ngừng liên hệ bên trên Instagram dựa bên trên nghiên cứu của Hootsuite

Hootsuite không tồn tại bất kể thông báo nào thời gian gần đây dựa bên trên các điều tra và nghiên cứu tài liệu. Nhìn toàn diện Hootsuite thẩm định thời khắc để đăng bài giúp không ngừng liên hệ bên trên instagram là 11am thứ tư. Hootsuite có biện pháp đi tới tương tự như là Sprout Mạng xã hội — đăng bài khi mức độ liên hệ tốt nhất. Từ đó thời khắc sinh hoạt hiệu quả tốt nhất mang lại Instagram: 8am – 12pm & 4pm – 5pm.

Phương pháp để không ngừng liên hệ Instagram dựa theo một số ngành không giống nhau

Sprout Mạng xã hội đã nói rằng những thời gian đăng bài để không ngừng liên hệ instagram mang lại 8 ngành không giống nhau giống như sau

Thời điểm đăng bài để tăng tương tác instagram cho 8 ngành khác nhau theo SproutSocial
Thời khắc đăng bài để không ngừng liên hệ instagram mang lại 8 ngành không giống nhau đi theo SproutSocial

Chỉ riêng sự biến hóa giữa các ngành trong biểu đồ này & sự lạ mắt của chính bản thân nó đối cùng rất tài liệu tổng thể và toàn diện. Bạn cũng có thể nhìn thấy rằng thời gian tốt nhất có thể để đăng bên trên Instagram là vấn đề bạn cần phải tự mày mò dựa bên trên bản thân nội dung bài viết & ngành đang sinh hoạt. 

Biện pháp không ngừng liên hệ Instagram bằng phương pháp đăng bài đi theo từng mốc giờ không giống nhau

Planoly đã đề ra những thời gian tuyệt vời để đăng tải Instagram dựa bên trên mốc giờ không giống nhau. Bằng phương pháp sử dụng tài liệu từ những người dân dùng đưa vào gồm có lượt ưa thích, lời nhận xét, lượt lưu & khán giả. Các bạn cũng có thể xem thêm bảng tiếp sau đây.

Cách tăng tương tác Instagram bằng cách đăng bài theo múi giờ
Biện pháp không ngừng liên hệ Instagram bằng phương pháp đăng bài đi theo múi giờ

Bảng nghiên cứu dựa bên trên đánh giá và nhận định của Planoly

Bảng phân tích dựa trên nhận định của Planoly
Bảng nghiên cứu dựa bên trên đánh giá và nhận định của Planoly

Biện pháp không ngừng khối lượng liên hệ Instagram bằng sự việc đăng bên trên IGTV & Are living

Statusbrew có các số lượng về thời gian tốt nhất có thể để đăng tải Instagram, nhưng nó chỉ tái diễn tài liệu của SproutSocial & nhiều khi không đúng mực. Thế nhưng những thời gian tốt nhất có thể để đăng tải IGTV & Instagram được Statusbrew nói rằng nhưng vẫn rất chất lượng.

Thời điểm tốt nhất để đăng lên IGTV và Instagram được Statusbrew chia sẻ
thời gian tốt nhất có thể để đăng tải IGTV & Instagram được Statusbrew nói rằng

Quan tâm thời khắc tốt nhất có thể để chạy Instagram Are living là thứ hai cho thứ sáu, 12 giờ trưa hoặc 7-9 giờ về tối. 

Biện pháp không ngừng liên hệ Instagram bằng bài đăng bên trên Reels

Influencer Sale Hub được cung cấp thời khắc tốt nhất có thể để đăng bài bên trên Instagram Reels phụ thuộc một điều tra và nghiên cứu về hơn 100.000 bài đăng bên trên Instagram toàn thị trường quốc tế & Xác Suất liên hệ.

Influencer Marketing Hub cung cấp thời gian tốt nhất để đăng bài trên Instagram Reels
Influencer Sale Hub được cung cấp thời khắc tốt nhất có thể để đăng bài bên trên Instagram Reels

Tiếp sau đây là bảng nghiên cứu mỗi ngày đi theo Influencer Sale Hub

Dưới đây là bảng phân tích từng ngày theo Influencer Marketing Hub
Tiếp sau đây là bảng nghiên cứu mỗi ngày đi theo Influencer Sale Hub

Biện pháp xác minh thời khắc tốt nhất có thể để đăng bài Instagram được rất nhiều liên hệ mang lại doanh nghiệp lớn của chúng ta

Rất rất có thể, bạn đang tìm lời đáp mang lại công việc sao để cuốn hút nhiều sự liên hệ mang lại các bài đăng của chính mình. Xét mang lại cùng, Instagram là một trong các những trang mạng cộng đồng phổ cập nhất của các nước khác. Chính vì như vậy, trong phần này, tôi sẽ được cung cấp một trong những mẹo về phong thái xác minh thời khắc đăng tuyệt vời mang lại thông tin tài khoản của chúng ta cũng giống như biện pháp nâng cao mức độ liên hệ cùng rất các bài đăng của chúng ta.

1. Sử dụng Instagram Insights

Rất có thể bạn có nhu cầu nhắm vào khung giờ ăn trưa của người tiêu dùng Instagram. Nhưng giờ ăn trưa ở chỗ nào? Ở Nước Ta hay quốc tế? Căn cơ nghiên cứu của Instagram (Insights) rất có thể giúp cho bạn vấn đề này, vì nó cho chính bản thân nhìn thấy:

 • Các khu vực số 1
 • Độ tuổi 
 • Thời khắc sinh hoạt kinh khủng nhất
 • Giới tính

Cùng với thông báo này, bạn cũng có thể biết đối tượng người sử dụng của chính mình sinh hoạt lành mạnh và tích cực nhất ở những khoảng thời khắc nào & đăng bài mang lại hợp lí (tài liệu của Planoly sẽ bổ ích ở chỗ này). Độ tuổi cũng xuất hiện thể mang lại lợi ích mang lại thời khắc gợi lại, sinh hoạt & đi ngủ.

Nền tảng phân tích của Instagram (Insights)
Căn cơ nghiên cứu của Instagram (Insights)

2. Không ngừng liên hệ Instagram bằng content nhắm đến người sử dụng

Khai quật người sử dụng của chúng ta cùng rất những Đặc điểm về lối sống, nghề nghiệp và công việc, sở trường thích nghi, mái ấm gia đình, chuyên môn học vấn, sở trường thích nghi,… riêng của chúng ta. Đây chính là điều khẩn cấp để xác minh thời gian tốt nhất có thể để đăng bài bên trên Instagram. Cụ thể: rất có thể giờ ăn trưa chưa phải là thời gian tốt nhất có thể để đăng bài mang lại người sử dụng của chúng ta nếu chúng ta có tương đối nhiều tài năng đi ăn cùng rất người khác hoặc ngủ một chút ít vào khung giờ nghỉ trưa. Về tối khẳng định chưa phải là thời gian đăng bài bên trên Instagram tốt nhất có thể mang lại những bậc bố mẹ bận bịu cùng rất việc đưa con đi ngủ. Các thắc mắc khác cần quan tâm đến:

 • Tại sao người sử dụng của chúng ta lại vào Instagram
 • Bọn họ dành bao nhiêu thời khắc mang lại Instagram từng ngày
 • Bọn họ apply những ai & lưu ý kênh Instagram nào
 • Bọn họ đi theo dõi 100 kênh Instagram hay nhiều hơn thế nữa
 • Bao giờ chúng ta có chức năng liên hệ cùng rất bài đăng Instagram của chúng ta thay cho chỉ lướt qua
 • Bọn họ chăm sóc Instagram bao nhiêu lần 1 ngày

Thông báo bên trên rất có thể giúp cho bạn xác minh content tốt nhất có thể để đón cận người sử dụng & không ngừng liên hệ mang lại bài đăng Instagram hiệu suất cao hơn.

3. Sử dụng công cụ của bên thứ ba để không ngừng liên hệ kênh Instagram

Để không ngừng liên hệ mang lại kênh Instagram bạn còn rất có thể sử dụng một trong những gốc rễ điều hành quản lý phương nhanh tiếp thị quảng cáo cộng đồng để nhận nhiều nghiên cứu hơn khi đối chiếu với Insights. Thậm chí còn những gốc rễ đấy còn chất nhận được bạn lên lịch mang lại các bài đăng bên trên Instagram của chính mình. Những gốc rễ đang phổ cập hiện tại tại: After, Buffer, HubSpot, SproutSocial, Autogrammer, Schedugram & Tailwind. Một số trong những thậm chí là còn tồn tại chức năng lưu ý thời khắc đăng bài, giống như Hootsuite:

công cụ của bên thứ ba để tăng tương tác kênh Instagram
Công cụ của bên thứ ba để không ngừng liên hệ kênh Instagram

4. Biện pháp không ngừng liên hệ Instagram dựa bên trên set of rules (thuật toán Instagram) 

Vào trong ngày 8 tháng 6 2022, Instagram đã xuất bản một bản update phân tích và lý giải các hoạt động vui chơi của thuật toán của chính bản thân nó. Instagram đã hệ thống toàn bộ các bài đăng thời gian gần đây mà người đó đi theo dõi & nói rằng tiếp đến xếp hạng chúng đi theo hàng trăm dấu hiệu, gồm có:

 • Bài đăng Instagram: content, địa chỉ, thời khối lượng video, số lượt ưa thích, số liệu sở trường thích nghi
 • Kênh Instagram của chúng ta: ai đang liên hệ cùng rất bạn & làm ra làm sao
 • Sở trường thích nghi & hành động của chúng ta 
 • Contact trong quá khứ của chúng ta cùng rất bạn

Sự việc được quan tâm đến kỹ đặc biệt tài năng người tiêu dùng dành vài giây mang lại một bài đăng, lời nhận xét về bài đăng, ưa thích bài đăng đó, lưu nó & bấm vào ảnh. Từ đây xác minh được các bước tiếp sau mang lại kênh Instagram của chúng ta.

5. Sử dụng Instagram engagement fee để không ngừng liên hệ 

Cụ thể, chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng việc không ngừng liên hệ không hoàn tất lệ thuộc vào vấn đề đăng ở thời gian tốt nhất có thể, mà là tạo được những bài đăng hay nhất. Vấn đề đó làm không ngừng liên hệ của chúng ta đi theo thời khắc, giúp cho bạn dành được sự ủng hộ của thuật toán. Tiếp sau đây là những cách về tối ưu hóa mang lại 5 liên hệ không giống nhau:

 • Dành vài giây mang lại bài đăng: Hấp dẫn bằng thương hiệu cuốn hút, khiến cho việc đọc  ngày càng cuốn hút cùng rất chú ưa thích & sử dụng băng chuyền hoặc video.
 • Lời bình luận: Đặt thắc mắc, chẳng hạn như “bạn có nhu cầu / các bạn sẽ làm cái gi, đây chính là của tớ / của chúng ta, bạn chụp gì, điền vào chỗ trống, chú ưa thích mang lại ảnh này” & chưa dừng lại ở đó nữa.
 • Ưa thích: Khiến cho bài đăng ngày càng bổ ích, giàu xúc cảm, độc đáo và khác biệt, cuốn hút về mặt thương hiệu & hợp lí cùng rất các chất lượng cốt lõi của chúng ta.
 • Ghi lại: Nói rằng thông báo bổ ích, ví dụ điển hình giống như mẹo, chỉ dẫn & ý tưởng sáng tạo mà mọi cá nhân muốn xem thêm lại.
 • Nhấp vào profile thương hiệu của chúng ta: Hãy xem xét sử dụng một bức hình đẹp!

Tập trung chuyên sâu vào vấn đề tạo content cuốn hút & độc đáo trước, tiếp đến về tối ưu hóa bằng phương pháp đăng vào chính xác thời gian. Đăng content đúng vào thời gian “sai” tốt hơn hẳn khi đối chiếu với đăng content sai vào chính xác thời gian. 

Một số trong những biện pháp khác giúp không ngừng liên hệ Instagram

 • Nhớ rằng về mục Tales bên trên Instagram. Sang trọng không phải là vấn đề khẩn cấp trong mục này, Tales của chúng ta phải luôn update 24/7 còn mới là vấn đề chỉ nên.
 • Luôn update các tính năng vượt trội của Instagram. Khoảng một đoạn thời khắc Instagram luôn reviews những phương pháp còn mới để có thể tạo content tuyệt vời và hoàn hảo nhất.

Ở trên đây chính là những phương pháp không ngừng liên hệ Instagram đơn giản dễ dàng mà chúng ta hoàn tất rất có thể tuân theo & được áp dụng mang lại kênh cá thể hoặc doanh nghiệp lớn của chính mình. Chúc chúng ta chiến thắng.

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.