Cách Google xử lý Extra Meta Descriptions và Title Tags

Giải pháp Google giải quyết Extra Meta Descriptions and Title Tags

Trong tình huống ngôi nhà xuất bản sử dũng Extra Meta Descriptions and Title Tags, John Mueller đã được cung cấp một chiếc nhìn về sách lược của Google để giải quyết HTML chưa phù hợp lệ and lỗi.

Một ngôi nhà xuất bản đã hỏi John Mueller:”liệu có ổn không khi có hai thẻ diễn tả meta and hai thẻ tiêu đề ở trên một trang”.

John Mueller đã có 1 lời giải đáp đáng rất bất ngờ đã cho chúng ta thấy biện pháp Google giải quyết gấp hai các vấn đề HTML.

Căn nhà xuất bản muốn tiến hành đổi khác trong thời điểm tạm thời đối cùng với các phần tử meta and name HTML. Sau một khoảng thời gian, ngôi nhà xuất bản có khả năng quay lại phiên bản gốc.

Căn nhà xuất bản cho thấy bọn họ phải trong thời điểm tạm thời update một vài trang content của bọn họ do Covid-19.

Google xử lý Extra Meta Descriptions và Title Tags như thế nào?
Google giải quyết Extra Meta Descriptions and Title Tags thế nào?

Thắc mắc: Giải pháp giải quyết đổi khác trong thời điểm tạm thời của meta description and name tags?

Vấn đáp đến thắc mắc:“Tương quan cho diễn tả meta của trang, tôi có mẹo search engine marketing để meta description thứ hai and tiêu đề tương quan cho chủ đề trong phần header.

Vấn đề đó sự thật có ý nghĩa sâu sắc cùng với Google?”

John Mueller vấn đáp:

“Nếu sử dụng hai meta description tag ở trên một trang, Cửa Hàng chúng tôi sẽ xem giống như khi chúng ta giải phóng và mở rộng meta tag hiện tại có ở trên trang.

Không tồn tại khuyến mãi kèm theo nào khi dùng hai meta description tag ở trên một trang khi đối chiếu với việc chỉ kiểm soát và điều chỉnh meta description hiện tại có.Đối cùng với name cũng giống.

Căn nhà xuất bản cũng luôn có thể chỉ là viết một tiêu đề mới mẻ hay kiểm soát và điều chỉnh tiêu đề cũ hiện tại tại.”

Extra Meta Descriptions and Title Tags ở trên Google

Google sẽ tích hợp Extra Meta Descriptions and Title Tags vào trong 1 Meta Description and Title Tag nổi bật. Căn nhà xuất bản không cần thiết phải sử dụng Extra Meta Descriptions and Title Tags.

Giải pháp Google sẽ chọn hiển thị các thẻ đôi phụ thuộc vào Google.

Bình thường Google sẽ hiển thị đúng mực những gì trong phần tử tiêu đề của phòng xuất bản. 

John Mueller bảo rằng Google có khả năng giải quyết Extra Meta Descriptions and Title Tags, ông cũng bảo rằng các ngôi nhà xuất bản nên viết một Meta Description nổi bật cùng một Title Tag nổi bật ở trên mỗi trang.

Google hiển thị Extra Title and Meta Descriptions như thế nào?

Vấn đề bổ sung cập nhật phạm luật chuẩn mức HTML chính thức

Tên kỹ thuật của Meta Description tag là Meta Description Part. 1 phần tử giống như là một khối thiết kế và xây dựng chính của website HTML (dữ liệu).

HTML được định nghĩa chính thức bởi một đội nhóm thế giới mang tên International Extensive Internet Consortium, có cách gọi khác là W3C. Các cấu hình đến HTML được phát hiện ra tại W3.org.

Các vấn đề được W3C diễn tả là có công dụng. Mỗi công dụng có quy định.

1 trong những những quy định đến phần tử meta description là nên làm có 1 meta description ở trên mỗi trang.

Tương tự như đến name, nên làm có một trong những phần tử name ở trên mỗi website. Có thêm nhiều vấn đề name sẽ khởi tạo HTML chưa phù hợp lệ.

HTML hợp lệ hoặc HTML có ít lỗi nhất, giúp bảo đảm an toàn thông báo internet hiển thị cho tất cả những người dùng đúng mực hơn.

Tóm lại

Lời giải đáp của John Mueller được cung cấp một chiếc nhìn về sách lược Google để giải quyết HTML chưa phù hợp lệ and lỗi. Trong tình huống này, các vấn đề kép được xem là 1 trong vấn đề nổi bật.

Bên cạnh đó, John Mueller khuyên rằng mặc dầu Google có khả năng giải quyết hai meta descriptions and hai name tags, ông khuyến nghị các ngôi nhà xuất bản vâng lệnh thông lệ chuẩn mức là 1 trong  name cùng một meta description ở trên mỗi trang.

Ở đầu cuối, bằng phương pháp vâng lệnh các trong thực tiễn mã hóa tốt, ngôi nhà xuất bản có khả năng bảo đảm an toàn hưởng thụ người tiêu dùng tốt hơn and giúp bảo đảm an toàn rằng các công cụ tìm tòi sẽ không còn phạm sai lầm không mong muốn khi tích lũy tài liệu website.

Nguồn: https://www.searchenginejournal.com/google-on-how-it-handles-extra-meta-descriptions-and-title-tags/368600/

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.