Cập Nhật Cho Image Structured Data Của Google

Cập Nhật Cho Image Structured Data Của Google

Google đã chỉnh sửa tiêu chuẩn mang đến Image Structured Data giúp dễ dàng và đơn giản có thêm thông báo credit score, author, & copyright data.

Ba ở trong tính structured knowledge còn mới của Google được ImageObject sử dụng để có thể tạo điều kiện kèm theo bổ sung cập nhật mang đến thông báo tín dụng thanh toán, bản quyền & quyền người sáng tác của thương hiệu. Đây là một trong bước đi khi đối chiếu với các công nghệ tiên tiến trước kia dựa ở trên siêu tài liệu thương hiệu IPTC.

Tổ chức triển khai tiêu hợp lý cho các phương nhanh truyền thông online thông tin được xem là IPTC (World Press Communications Council).

Một vài tính năng được cải thiện của Image Structured Data

Chúng ta cũng có thể có thêm thông báo credit score & giấy phép vào thương hiệu của bản thân bằng siêu tài liệu IPTC.

Bằng phương pháp kết hợp giúp đỡ cùng với structured image knowledge, Google giúp việc gửi loại thông báo này mang đến Google đơn giản dễ dàng hơn.

CreditText, Author & copyrightNotice là ba ở trong tính structured knowledge còn mới. CreditText tôn lên những người dân hoặc tổ chức triển khai mang đến các tác phẩm trí tuệ sáng tạo đã xuất bản của chúng ta. Không dừng lại ở đó, người trí tuệ sáng tạo được mang lại mang đến CreativeWork khoáng sản quyền người sáng tác.

Nguồn: Web

Chủ chiếm dụng bản quyền sẽ đi tới tác phẩm dễ dàng và đơn giản hơn nhờ vào copyrightNotice. Người tiêu dùng & nghệ sĩ đều được hưởng thụ tương đối nhiều từ Google. Để phân tích và lý giải rõ hơn về những chỉnh sửa mới gần đây đối cùng với quá trình tải lên tài liệu, Google hiện tại đã xuất bản một cụ thể.

Bây giờ, thông báo về người trí tuệ sáng tạo & bản quyền có khả năng được có thêm vào Google một giải pháp dễ dàng và đơn giản & thuận lợi. Các plugin giúp đỡ bạn từ từ triển khai vấn đề đó một giải pháp đơn giản dễ dàng.

Đối cùng với người tiêu dùng thời buổi này, gồm từ đầu đến chân trí tuệ sáng tạo & credit score là rất đặc trưng. Google đã chỉnh sửa hoàn chỉnh quá trình thao tác làm việc của chúng ta mang đến structured photographs. Các cấu hình đúng đắn cũng được chuyển đổi.

Bằng phương pháp có thêm knowledge hỗ trợ trực tuyến, Google giúp đỡ bạn truy vấn Google đơn giản dễ dàng hơn. Người tiêu dùng hiện tại có khả năng tận dụng tối đa các bản update trí tuệ sáng tạo content còn mới này.

Đi theo Google’s developer hỗ trợ trực tuyến changelog:

“Added hỗ trợ trực tuyến for symbol credit to the Image Metadata structured knowledge documentation. Prior to now, you need to most effective supply symbol credit score data with IPTC photograph metadata”.

Như bạn cũng có thể nhìn thấy, dữ liệu giúp đỡ này hiện tại tiếp tục bàn thảo về symbol credit score. Đối cùng với loại thông báo này, không tồn tại tín hiệu của symbol credit score trong các phiên bản trước.

“Whilst you specify symbol metadata, Google Images can display extra information about the picture, akin to who the author is, how folks can use a picture, & credit score data.”

Tiếp sau đây là 3 ở trong tính tài liệu có cấu tạo còn mới:

  • creditText
  • author
  • copyrightNotice
Nguồn: Web

Cụ thể về structured knowledge đã chuyển đổi ra làm sao

Trước

Sau

TopOnSeek đã tổ hợp các thông báo khẩn cấp về Image Structured Data ở ở trên. Mong rằng rằng bạn sẽ có được thể sử dụng chúng để triển khai các cách sự thật hợp lý để mang đến hiệu suất cao tốt mang đến website của chúng ta.

Nguồn: EverRanks

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.