Google My Business cập nhật Insights mới

Google My Business cập nhật Insights mới

Google My Business
Google My Business

Một trong những công cụ tốt nhất đi kèm với Google My Business (GMB) là Insights. Google My Business Insights cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về cách khách hàng tương tác Google My Business. Vậy GMB Insights là gì?

“Google My Business Insights tập trung vào cách khách hàng tìm thấy danh sách của bạn trên Tìm kiếm và Maps cũng như những việc họ làm sau khi tìm thấy.”

Google

Danh sách các Insight trong trang tổng quan GMB cung cấp cho chủ doanh nghiệp dữ liệu tương tác của khách hàng lấy từ danh sách GMB của họ. Dữ liệu này bao gồm các thông tin như:

  • Lượt xem khách hàng
  • Cách và vị trí khách hàng tìm thấy doanh nghiệp của bạn
  • Chi tiết hành động khách hàng thực hiện trên Website/listing của bạn
  • Các tương tác chi tiết khác

Đặc biệt hơn nữa thì:

Google My Business dường như đang thêm vào Insights các thuật toán mới mà các doanh nghiệp có thể tận dụng nó để phân tích khách hàng của mình sâu hơn. Các thuật toán mới này được gọi là bảng phân tích nền tảng và thiết bị người dùng, nó hiển thị các thiết bị mà mọi người đã sử dụng để tìm doanh nghiệp của bạn trong Google Search hoặc Maps.

Thuật toán Google My Business Insight chia nhỏ dữ liệu theo:

  • Google Search- Máy tính bàn
  • Google Search – Điện thoại di động
  • Google Maps – Máy tính bàn
  • Google Maps – Điện thoại di động

Ảnh chụp màn hình cho phân tích này: 

Phân tích nền tảng và thiết bị với Google My Business Insights
Phân tích nền tảng và thiết bị với Google My Business

Ảnh chụp màn hình lấy từ Colan Nielsen trên LocalU. Ông cũng cho biết rằng Google có thể sẽ thêm hướng dẫn, bookings và lượt nhấp vào trang web vào các thuật toán hiệu suất mới của Google My Business.

Nguồn tham khảo: Google My Business Insights Adding Platform and Device Breakdowns.

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.