Google Ranking Updates: Chính Thức Có Landing Page

Google Ranking Updates: Chính Thức Có Landing Page

Google vừa tạo một trang đích (touchdown web page) còn mới trong phần dữ liệu giúp sức của Trọng tâm tìm tòi của Google (Google Tìm kiếm Centre) giành cho các bản update thuật toán lớn đang chờ. Đây chỉ đơn giản là những update mà Google đánh giá và thẩm định là “có tương quan mang lại người chủ website” & phần đông đều kết nối đến các thông báo bên trên weblog của bọn họ về những update này. 

Trang còn mới được giới thiệu tại URL https://builders.google.com/tìm kiếm/updates/rating & là 1 trong trang ngắn nhanh, đi theo thứ tự thời điểm về các update mà Google đã chứng thực kể từ thời điểm tháng 1 2022. Cùng theo đó đó cũng chưa phải là 1 trong list hoàn hảo của rất nhiều bản update từ trước tới lúc này, truy vấn phần “Update Google của mình” (my Google Cập nhật) để nhìn bản vừa đủ từ thời điểm năm 2003 hoặc tìm tòi cùng rất thắc mắc là “Used to be there a Google Cập nhật” để tìm trang microsite cụ thể.

>>Đọc thêm: Vì sao Landing Page rất có thể giúp cho bạn không nghỉ Xác Suất thay đổi?

Đây là 1 trong ảnh chụp update thứ hạng của trang thời điểm ngày hôm nay: (Bấm vào để phóng to ảnh)

Lịch sử cập nhật thứ hạng (Google Ranking Update) (Nguồn: Internet)
Lịch sử dân tộc update thứ hạng (Google Ranking Cập nhật) (Nguồn: Web)
Lịch sử dân tộc update
Ngày 25 Tháng 5 2022 Update bản core 
Ngày 23 Tháng 3 2022 Update bản đánh giá và thẩm định loại sản phẩm
Ngày 22 Tháng 2 2022 Update trang hưởng thụ đến máy vi tính bàn
Ngày một Tháng 12 2022 Update bản đánh giá và thẩm định loại sản phẩm
Ngày 17 Tháng 11 2022 Update bản core 
Ngày 3 Tháng 11 2022 Update bản unsolicited mail 
Ngày 26 Tháng 7 2022 Update bản unsolicited mail 
Ngày một Tháng 7 2022 Update bản core 
Ngày 28 Tháng 6 2022 Update bản unsolicited mail lần 2
Ngày 23 Tháng 6 2022 Update bản unsolicited mail lần 1
Ngày 15 Tháng 6 2022 Update bản hưởng thụ giành cho dòng thiết bị di động
Ngày 2 Tháng 6 2022 Update bản core 
Ngày 8 Tháng 4 2022 Update bản đánh giá và thẩm định loại sản phẩm
Ngày 3 Tháng 12 2022 Update bản core 
Ngày 4 Tháng 5 2022 Update bản core 
Ngày 13 Tháng 1 2022 Update bản core 
Bảng lịch sử hào hùng update thứ hạng (Nguồn: Google Tìm kiếm Central)

Nguồn: Google Creates A Landing Page With Primary Ranking Updates Timeline

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.