Google updates cấu trúc dữ liệu Employer Aggregate Rating

Google updates kết cấu tài liệu Employer Aggregate Rating

Google đã update trang cải tiến và phát triển của chúng ta để đăng quá trình kết cấu tài liệu mang lại Employer Aggregate Rating. Sự biến đổi khi thêm 1 nằm trong tính cấp bách vào cũng đủ sẽ giúp làm nâng cao kết quả tốt hơn.

Structured information tương quan mang đến bài đăng tìm việc nhưng vẫn đang biến đổi

Kiến nghị kết cấu tài liệu mang lại bài đăng tìm việc có vẻ như là 1 trong những bước đi lớn. Chính vì như thế thật tốt để đuổi theo kịp những biến đổi lớn & gia không ngừng hơn đối cùng với các kiến nghị về structured information để sở hữu một kết quả rất tốt.

Sự thất bại trong các công việc bắt kịp các biến đổi rất có thể dẫn đến sự việc mất đi các featured snippet hay các wealthy outcome khác.

Rõ ràng:

Mặc dù vậy kế tiếp Google lại khuyến nghị căn nhà xuất bản update Employer Aggregate Rating kết cấu tài liệu và né tránh xa việc thẩm định và đánh giá loại kết cấu đó…

Một biến đổi còn mới là tương tự như nhưng có khoanh vùng phạm vi hẹp hơn.

1. Structured information Employer Aggregate Rating biến đổi gì

Google đã update trang cải tiến và phát triển để phản ảnh các biến đổi kết cấu tài liệu Employer Aggregate Rating trong công cụ Wealthy Effects Take a look at.

Google ra mắt một nằm trong tính bắt buộc được bổ sung cập nhật vào đặt tên reviewCount.

Trực thuộc tính reviewCount được cung cấp mang lại Google số khối lượng có bao nhiêu thẩm định và đánh giá tổ hợp bên trên trang. Tài liệu này sẽ không chịu ràng buộc vào số khối lượng xếp hạng được được cung cấp.

Chính vì vậy nó rất có thể có 20 thẩm định và đánh giá mang lại một loại sản phẩm & 15 xếp hạng mang lại mẫu sản phẩm đó.

Sau này là 1 trong những cụ thể về reviewCount kết cấu tài liệu trong 1 JSON-LD script: 

Global’s Absolute best Espresso Siêu thị

Hình ảnh code với thuộc tính reviewCount trong Employer Aggregate Rating
bức ảnh code cùng với nằm trong tính reviewCount

2. Combined Rating Depend & Nhận xét Ratings

Rõ ràng tiếp sau đây mang lại một tình huống có 561 scores trong 10,561 tổng Đánh Giá, có nghĩa là có 10,000 Đánh Giá & chỉ mất 561 scores trong kết cấu tài liệu về employer combination ranking.

Global’s Absolute best Espresso Siêu thị

Hình ảnh Mixed Rating và Review Count code trong Employer Aggregate Rating
bức ảnh Combined Rating & Nhận xét Depend code

3. Ít nhất một nằm trong tính khi làm về Employer Aggregate Rating

Vấn đề đó không Tức là bao giờ làm về câu trúc tài liệu Employer Aggregate Rating bạn cũng nên sử dụng cả 2 nằm trong tính. Chúng ta có thể sử dụng 1 trong hai nằm trong tính tùy giải pháp giải pháp làm của người sử dụng.

Chúng ta có thể sử dụng nằm trong tính “reviewCount” thay cho dùng nằm trong tính ratingCount nếu như khách hàng muốn. Vấn đề đó nhưng vẫn không thay đổi mang lại Wealthy Effects.

Điều đặc biệt quan trọng bạn cần hiểu là các căn nhà xuất bản chưa được kiến nghị dùng cả 2. Một nằm trong tính là đủ trù khi lượng Đánh Giá không giống nhiều cùng với số khối lượng scores.

Nguồn: https://www.searchenginejournal.com/google-updates-employer-aggregate-rating-structured-data/375067/

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.