HTML là gì? Các thành phần quan trọng của HTML?

HTML là gì? Các bộ phận quan trọng đặc biệt của HTML?

Html là gì?

HTML không hẳn là ngữ điệu lập trình, đồng nghĩa tương quan cùng với việc nó không hề tạo nên các tác dụng “động” giống như những ngữ điệu lập trình khác được. Nó tương tự như Microsoft Phrase nhưng dùng để làm bố cục tổng quan and định dạng các trang của trang web. Vậy thì HTML là gì? HTML có các bộ phận quan trọng đặc biệt nào? And biện pháp đưa vào của chính bản thân nó như thế nào? Hãy cùng Most sensible On Search tò mò qua nội dung bài viết sau nhé!

Các thành phần của HTML ( HTML Components )

HTML là chữ viết tắt của Hypertext Markup Language ( Ngôn từ ghi lại siêu văn bản thoả thuận). Nó giúp người tiêu dùng tạo and kết cấu các thành lớp bên trong website hoặc đưa vào, chia ra các đoạn văn, heading, liên kết,…. Cùng lấn sân vào tò mò các thành phần của chính bản thân nó nào!

html element

Thành phần HTML hay còn được biết cho cùng với tên Tag hay Entity hay thẻ. HTML là ngữ điệu ghi lại (markup-language) cho nên vì thế có khả năng hiểu một trong những phần tử HTML chính là một trong những văn bản thoả thuận được ghi lại để biểu hiện đi theo một biện pháp nào đấy.

Một trong những phần tử HTML thường được khẳng định dựa ở trên ba bộ phận:

 1. Thẻ mở
 2. Content nằm cạnh trong cặp thẻ (hay còn gọi là content của thành phần)
 3. Thẻ đóng
Thẻ mở Content thành phần Thẻ đóng
&lth1andgt This can be a Heading &lt/h1andgt
&ltpandgt That is paragraph. &lt/pandgt

Các nằm trong tính thành phần của HTML ( HTML Attributes)

html là gì? HTML Attributes

Nằm trong tính thành phần HTML được dùng để bổ sung cập nhật thông báo đến thành phần. Có khả năng thâu tóm về nằm trong tính thành phần HTML đơn giản và dễ dàng giống như sau:

 • Các thành phần HTML có khả năng có những nằm trong tính
 • Các nằm trong tính được cung cấp có thêm thông báo về thành phần
 • Các nằm trong tính có những cặp tên / chất lượng giống như charset = “utf-8”

Rõ ràng về một trang HTML đơn giản và dễ dàng giống như sau:

<!DOCTYPE htmlandgt
<html lang="en">

<meta charset="utf-8">
<titleandgtWeb page Titleandlt/titleandgt

<toàn thânandgt
  <h1andgtThis can be a Headingandlt/h1andgt
  <pandgtThis can be a paragraph.</pandgt
  <pandgtThat is any other paragraph.</pandgt
</toàn thânandgt

</htmlandgt

Phân tích và lý giải rõ ràng ở trên:

Các thành phần HTML là các khối kiến thiết xây dựng của không ít trang HTML.

 • Khai báo &lt!DOCTYPE htmlandgt định nghĩa trang này là HTML5
 • Thành phần &lthtmlandgt là thành phần gốc của 1 trang HTML
 • Nằm trong tính lang định nghĩa ngữ điệu của trang
 • Thành phần &ltmetaandgt chứa thông báo meta của trang
 • Nằm trong tính charset khẳng định bộ ký tự sử dụng trong trang
 • Thành phần &lttitleandgt bổ nhiệm tiêu đề của trang
 • Thành phần &ltbodyandgt chứa content mà trang hiển thị
 • Thành phần &lth1andgt định nghĩa tiêu đề lớn
 • Thành phần &ltpandgt định nghĩa đoạn văn

Tổng thể các trang HTML phải khởi đầu bằng khai báo: &lt! DOCTYPE htmlandgt.

Bản thân trang HTML đó cũng nên khởi đầu bằng &lthtmlandgt and chấm dứt bằng &lt/htmlandgt.

Phần content hiển thị của trang HTML nằm giữa 2 tag &ltbodyandgt and &lt/toàn thânandgt.

Kết cấu của 1 trang HTML

bức ảnh tiếp sau đây sẽ cho bản thân mình nhìn thấy kết cấu của 1 trang HTML là gì? Nó trông như thế nào.

HTML là gì? Bố cục một trang HTML

Phần white color là một phần content sẽ hiển thị ra cho những người dùng thấy.

Các thành phần trong 1 trang HTML được biểu diễn như thế nào?

1. Tiêu đề

HTML Headings

Các tiêu đề HTML được định nghĩa bằng các thẻ heading từ &lth1andgt đến cho &lth6andgt.

Thẻ &lth1andgt là một tiêu đề quan trọng đặc biệt nhất. &lth6andgt khẳng định tiêu đề ít quan trọng đặc biệt nhất:

<h1andgtThat is heading 1andlt/h1andgt
<h2andgtThat is heading 2andlt/h2andgt
<h3andgtThat is heading 3andlt/h3andgt

2. Đoạn văn bản thoả thuận

HTML Paragraphs

Đoạn văn bản thoả thuận trong HTML được định nghĩa trong thẻ &ltpandgt

<pandgtThis is a paragraph.</pandgt
<pandgtThis is any other paragraph.</pandgt

3. Kết nối

Các kết nối HTML được định nghĩa trong thẻ &ltaandgt

<a href="https://www.w3schools.com">This can be a liên kếtandlt/aandgt

Điểm đến lựa chọn của kết nối đó trực thuộc nằm trong tính href

4. bức ảnh

bức ảnh HTML được định dạng bằng thẻ &ltimgandgt.

Tệp nguồn (src), văn bản thoả thuận sửa chữa thay thế (alt), chiều rộng and độ cao được được cung cấp bên dưới dạng các nằm trong tính:

<img src="img_w3schools.jpg" alt="W3Schools" phong cách="width:120px;top:150px">

5. Nút nhấp chuột

Các nút nhấp chuột được định nghĩa trong số thẻ &ltbuttonandgt

<buttonandgtNhấp chuột meandlt/buttonandgt

6. List

List trong HTML được khẳng định bằng các thẻ &ltulandgt (list không tồn tại thứ tự / dấu đầu dòng) hoặc thẻ &ltolandgt (list được sắp đến xếp / đánh số), đi theo sau là thẻ &ltliandgt (list các mục):

<ulandgt
 <liandgtCoffeeandlt/liandgt
 <liandgtTeaandlt/liandgt
 <liandgtMilkandlt/liandgt
</ulandgt

7. Bảng

Các bảng trong HTML được khẳng định bằng thẻ &lttableandgt.

Các hàng của bảng được khẳng định bằng thẻ &lttrandgt.

Tiêu đề bảng được khẳng định bằng thẻ &ltthandgt. (in đậm mặc định).

Các ô của bảng (tài liệu) được khẳng định bằng thẻ &lttdandgt.

<tableandgt
 <trandgt
   <thandgtFirstnameandlt/thandgt
   <thandgtLastnameandlt/thandgt
   <thandgtAgeandlt/thandgt
 </trandgt
 <trandgt
  <tdandgtJillandlt/tdandgt
   <tdandgtSmithandlt/tdandgt
   <tdandgt50andlt/tdandgt
 </trandgt
 <trandgt
   <tdandgtEveandlt/tdandgt
   <tdandgtJacksonandlt/tdandgt
   <tdandgt94andlt/tdandgt
 </trandgt
</tableandgt

Lập trình HTML

Mọi thành phần của HTML đều sở hữu thể có những nằm trong tính.

Trong lập trình internet, các nằm trong tính quan trọng đặc biệt khác biệt identification and magnificence.

Nằm trong tính Rõ ràng
identification &lttable identification=”table01″&gt
magnificence &ltp magnificence=”standard”&gt
phong cách &ltp phong cách=”font-size:16px”&gt
data- &ltdiv information-id=”500″&gt
onclick &ltinput onclick=”myFunction()”&gt
onmouseover &lta onmouseover=”this.setAttribute(‘phong cách’,’colour:pink’)”&gt

Qua nội dung bài viết ở trên mong rằng bạn đã có khả năng vấn đáp cho bản thân mình được các thắc mắc đơn giản và dễ dàng giống như HTML là gì? HTML có các bộ phận nào? And biện pháp sử dụng của chúng như thế nào? Cùng đi theo dõi các nội dung bài viết khác của Most sensible On Search để bổ sung cập nhật có thêm nhiều kỹ năng và kiến thức có lợi khác nữa đấy!

Nguồn: w3schools.com

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.