Những thông tin về COVID 19 mới nhất với web của Google

Những thông báo về COVID 19 tiên tiến nhất cùng với internet của Google

COVID-19 là mối lưu ý tìm tòi kinh khủng nhất và cũng đã liên tiếp không nghỉ ở trên toàn cầu. Bây Giờ, căn bệnh này là chủ đề lớn số 1 mà mỗi cá nhân đang tìm tòi ở trên toàn thị trường quốc tế, đánh bại cả một số trong những truy cập thịnh hành and đồng bộ mà Google nhìn thấy trong tìm tòi.

Sử dụng Google Trends
Google Developments

Khi cuộc rủi ro khủng hoảng thể chất quần chúng đó đã cải cách và phát triển thành một đại dịch, nhu yếu thông báo đang liên tiếp chuyển đổi, không giống nhau giữa các xung quanh vị trí. Khi COVID-19 được công bố thực trạng cấp bách y tế quần chúng của Tổ chức triển khai Y tế Trái đất (WHO) vào thời điểm cuối tháng, Google đề ra một đưa ra cảnh báo SOS cùng với nguồn lực có sẵn and thông báo tin cậy từ WHO, với những thông tin tiên tiến nhất. Thông tin đã được công bố bằng 25 ngôn từ ở trên hàng trăm đất nước and người dân cư hơn 50 đất nước có khả năng truy vấn chỉ dẫn y tế nơi công cộng bản địa từ các đơn vị y tế.

Internet giành cho thông báo COVID-19 của Google 

Google đã trình làng website thông báo dự định ​​COVID-19 cũng giống như thưởng thức tìm tòi còn mới mang đến các truy cập coronavirus.

Được tuyên bố một tuần trước đó, Google đã chính thức trình làng một website giành cho thông báo and khoáng sản coronavirus có sẵn tại google.com/covid19 .

Website này hầu hết giành cho giáo dục, nơi ngừa and các nguồn lực có sẵn bản địa. Cùng rất website này, mỗi cá nhân sẽ dễ dàng và đơn giản truy vấn vào thông báo dựa ở trên trạng thái, mẹo tin cậy and khuynh hướng tìm tòi tương quan cho COVID-19.

Website chứa các phần sau:

  1. Thông báo thể chất
  2. Mẹo tin cậy & nơi ngừa
  3. Tài liệu & thông báo cụ thể (gồm các tìm tòi tiên phong hàng đầu & lưu ý tìm tòi đi theo thời khắc)
  4. Khoáng sản để giúp đỡ đỡ
  5. Kết nối quyên góp mang đến các cố gắng cứu trợ
  6. Thông tin tiên tiến nhất từ ​​weblog của Google

Website coronavirus của Google trình làng ngày 21/03/2022 tại Hoa Kỳ cùng với tính sẵn có giải phóng và mở rộng ở nhiều ngôn từ and đất nước hơn Một trong những ngày tới. Website sẽ tiến hành update thường xuyên khi có thông báo còn mới.

Hưởng thụ tìm tòi còn mới

Với việc trình làng một website chuyên được dùng, Google có thưởng thức tìm tòi COVID-19 hoàn chỉnh còn mới. Nó chứa thông báo có thẩm quyền từ các đơn vị y tế, với tài liệu còn mới and trực quan hóa.

WEB thông tin Covid-19
WEB thông báo COVID-19

Hưởng thụ tìm tòi còn mới tổ chức triển khai kết quả đi theo giải pháp giúp mỗi cá nhân điều nhắm đến thông báo and khoáng sản đặc biệt quan trọng. Vấn đề này gồm các kết nối đến những trang từ các đơn vị y tế cùng một băng chuyền các thông tin tài khoản Twitter của cơ quan y tế and các thông tin tài khoản của rất nhiều tổ chức triển khai án dân sự bản địa.

WEB thông tin Covid-19
Thông báo COVID-19

Người tìm tòi cũng trở thành nhìn thấy một chức năng dành riêng để mang ra các thắc mắc thịnh hành về COVID-19, cùng với các nguồn trích từ Tổ chức triển khai Y tế Trái đất (WHO) and Giữa trung tâm Điều hành và kiểm soát and Khu vực ngừa Dịch bệnh (CDC).

Google đang giúp mỗi cá nhân đi theo dõi thông báo tiên tiến nhất về sự việc lây lan của COVID-19 cùng với các số liệu những thống kê and sơ đồ như là bản Bing được trình làng vài ngày trước.

WEB thông tin Covid-19
COVID-19

Khi coronavirus hóa thành một thử thách ở nhiều quần chúng hơn and lúc các căn nhà chức trách của các nước khác cải cách và phát triển các chỉ dẫn and công cụ còn mới để xử lý đại dịch, Google sẽ liên tiếp tìm có thêm khả năng để liên kết mỗi cá nhân cùng với thông báo chính để duy trì tin cậy cho bản thân mình, mái ấm gia đình and quần chúng của bọn họ.

And những thưởng thức tìm tòi còn mới sẽ hoàn chỉnh được thực thi Một trong những ngày tới bằng tiếng Anh ở Mỹ, cùng với có kế hoạch sớm giải phóng và mở rộng sang các đất nước and ngôn từ khác.

Nguồn: https://www.searchenginejournal.com/google-launches-covid-19-info-site-new-search-experience-for-coronavirus-queries/356350/#shut

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.