Share Of Voice là gì? Làm thế nào để đo lường SOV của SEO

Share Of Voice l. a.̀ gì? Làm ra sao để thống kê giám sát SOV của search engine marketing

Share Of Voice (SOV) là 1 trong những chỉ số được dùng để thống kê giám sát mức độ nhận thấy Brand Name của doanh nghiệp khi đối chiếu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh bên trên cùng Thị trường

Rõ ràng và cụ thể hơn, SOV ước tính phần lưu ý của người dùng phương châm của Brand Name, nó rất có khả năng là tổng cộng lần hiển thị (Influence) hoặc lưu lượt truy vấn website (Visitors).

Rõ ràng: Share of Voice được ước tính giống như sau:

English: Your logo’s percentage of voice = Your logo’s visitors / The overall marketplace visitors.

Việt nam: Share Of Voice = Lưu khối lượng Brand Name của doanh nghiệp / Tổng lưu khối lượng cùng Thị trường.

Wo-KaE09p0rVbFd28cRa5QU-wiUJQ7hdTpEXVxZyrVBRcjxbFanW60V6SWIb15AFecwwsQCbWlKFQ3EiMkZguwKreTLYKtEJqGB9gyFfxIgOt90sJd991qRSE
Bảng đồ thể hiện Share Of Voice

Để sử dụng SOV, bạn cũng có thể đối chiếu Thị Trường của chính mình cùng với Thị Trường của Brand Name đối thủ cạnh tranh trực tiếp tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh and tùy chỉnh thiết lập sách lược Sale hoặc search engine marketing để không giảm Consciousness.

Chính vì thế, SOV tương quan mang đến search engine marketing ra sao?

Về search engine marketing, Share of Voice cho chính bản thân biết trong tổng cộng lần hiển thị hoặc lưu lượt truy vấn tìm tòi không trả tiền mang đến website của doanh nghiệp. 

Nếu tổng thể Thị trường ngách có được 100 triệu lượng truy vấn mỗi tháng từ tìm tòi không hẳn trả tiền and website của bạn có được 1 triệu lượng truy vấn mỗi tháng từ tìm tòi không hẳn trả tiền, thì Xác Suất đặc biệt về tìm tòi không hẳn trả tiền bên trên website của doanh nghiệp được xem là 1%.

Đo Xác Suất Share of Voice với Key phrase Monitoring của Semrush

Hãy dùng thử →

Giải pháp đo Share Of Voice bên trên Semrush

Cùng rất công cụ Đi theo dõi thứ hạng từ khóa của Semrush , bạn cũng có thể đo lường Share of Voice bên trên website của chính mình trong các lưu lượt truy vấn website tương quan tới các từ khóa phương châm mà bạn chú ý quan tâm.

Để nhìn nó hoạt động và sinh hoạt ra sao, bạn cần:

 1. ĐK công ty lớn
 2. Tạo Campaign đi theo dõi từ khóa phương châm.

Sau khoản thời gian Semrush tích lũy tài liệu hằng ngày, bạn cũng có thể xem Xác Suất percentage of voice trong biểu đồ tổng quát chính tương tự như bạn nhìn vào% kĩ năng hiển thị, lưu lượt truy vấn ước tính hoặc địa điểm bình quân của chính mình. 

O6u4wLQZGdrdqpgZOj31Ig9_5MJhU2hVXQSC1FY1upTgYgQKyZbXYhjlJqVBp9te3EVax8hgawat69bh4a9g0gAFJ23b9bvgy2hUhhHQP470WQ
Chú ý quan tâm – Xác Suất Share of Voice rất có khả năng khác với tầm độ hiển thị do giải pháp chúng được đo lường.

Phương pháp tính Phần trăm Share of Voice

Share of Voice là tỷ lệ lưu lượt truy vấn ước tính toàn diện từ những từ khóa đó sẽ mang đến website của doanh nghiệp. Cùng rất số liệu này, cân nặng tìm tòi and Xác Suất nhấp sẽ tác động ảnh hưởng mang đến Xác Suất tỷ lệ của doanh nghiệp. 

% Năng lực hiển thị là tỷ lệ từ khóa khu vực website của doanh nghiệp được hiển thị – kĩ năng hiển thị nhiều hơn nữa ở đầu trang kết quả, thấp hơn ở cuối trang. Số liệu này không trở nên tác động ảnh hưởng bởi lượng từ khóa bạn đang đi theo dõi. 

Rõ ràng: giả sử bạn đang đi theo dõi 10 từ khóa phương châm trong số ấy 7 từ khóa của doanh nghiệp có cân nặng tìm tòi là 30 lượt tìm tòi hàng tháng and 3 từ khóa có cân nặng 3.000 lượt tìm tòi hàng tháng.

 1. Từ khoá 1 = 30 lượt tìm tòi hàng tháng
 2. Từ khoá 2 = 30 lượt tìm tòi hàng tháng
 3. Từ khoá 3 = 30 lượt tìm tòi hàng tháng
 4. Từ khoá 4 = 30 lượt tìm tòi hàng tháng
 5. Từ khoá 5 = 30 lượt tìm tòi hàng tháng
 6. Từ khoá 6 = 30 lượt tìm tòi hàng tháng
 7. Từ khoá 7 = 30 lượt tìm tòi hàng tháng
 8. Từ khoá 8 = 3000 lượt tìm tòi hàng tháng
 9. Từ khoá 9 = 3000 lượt tìm tòi hàng tháng
 10. Từ khóa 10 = 3000 lượt tìm tòi hàng tháng

Nếu như bạn xếp hạng # 1 bên trên 7 từ khóa rõ ràng trước tiên cùng với mỗi từ khóa chỉ mất 30 tìm tòi hàng tháng, nhưng lại không xếp hạng ở 3 từ khóa tiên phong hàng đầu mà mỗi từ khóa có 3.000 tìm tòi hàng tháng,% kĩ năng hiển thị của doanh nghiệp sẽ cao.

Mặc dù thế, chỉ số liệu này rất có khả năng gây hiểu nhầm vì bạn đang bỏ qua phần đông lưu lượt truy vấn thực lực (3 từ khóa x 3.000 lượt tìm tòi hàng tháng = tổng cộng 9.000 lượt tìm tòi). 

Mặt còn lại, SOV của doanh nghiệp sẽ cho chính bản thân biết rằng mặc dầu xếp hạng cao trong các các tìm tòi ít thông dụng hơn, SOV rất có khả năng được hồi phục nhiều bằng phương pháp không giảm kĩ năng hiển thị bên trên các tìm tòi có cân nặng cao hơn nữa đó.

Đây chính là lý do vì sao SOV là 1 trong những số liệu tuyệt vời và hoàn hảo nhất để báo cáo giải trình – nó tính mang đến cân nặng tìm tòi toàn diện and lưu lượt truy vấn ước tính từ list từ khóa phương châm của doanh nghiệp.

Để không giảm Xác Suất Share of Voice, các bạn sẽ rất cần được xếp hạng tốt hơn mang đến những từ khóa tạo được nhiều lưu lượt truy vấn hơn tới các kết quả không hẳn trả tiền. 

Vấn đề đó Có nghĩa là xếp hạng tốt hơn mang đến tổng cân nặng tìm tòi cao hơn nữa.

Gắn thẻ các từ khóa trong campaign Đi theo dõi Địa điểm của doanh nghiệp là 1 trong những giải pháp tuyệt vời và hoàn hảo nhất để rất có khả năng báo cáo giải trình Share Of Voice đi theo một giải pháp rõ ràng hơn. 

Rõ ràng: giả sử bạn đang đi theo dõi hàng loạt các từ khóa tương quan mang đến trượt tuyết and đồ vật giống như giày trượt tuyết, quần trượt tuyết and kính trượt tuyết. 

Nếu như bạn gắn thẻ các từ khóa của chính mình dựa bên trên chủ đề của chúng (giống như được nhìn thấy ở dưới), thì bạn cũng có thể báo cáo giải trình Xác Suất Share of Voice của chính mình mang đến từng chủ đề and đối chiếu mức độ bạn hồi phục Share Of Voice mang đến mỗi chủ đề đi theo thời khắc.

Đó là 1 trong những giải pháp tuyệt vời và hoàn hảo nhất để không giảm tính công khai minh bạch giữa campaign and báo cáo giải trình của doanh nghiệp! 

KTEND0LlITcITzXoNm7OLeRzXwpZ7cLoGm4cKrzIPnJCzVY3hErhkDQHENhPSwg5ruTWRCIDTHUt6pchDLzVhaMnZfNxntgRzlep6vd5rC9abhsHL3K9

Thẻ rất có khả năng được có thêm vào Đi theo dõi Địa điểm của doanh nghiệp từ trình chỉ dẫn tùy chỉnh thiết lập giống như đã nhận thức thấy ở bên trên hoặc bất cứ khi nào sau khoản thời gian campaign của doanh nghiệp đang hoạt động. 

Sau khoản thời gian các tag của doanh nghiệp được tùy chỉnh thiết lập, bạn chỉ rất có khả năng lọc Báo cáo giải trình tổng quát đi theo tag and xem Share of Voice của chính mình trong từng hạng mục.

3dJjmVPLdU2jVpDEIezsH6ARnWyASSJvNZyGab91 vòng / phút

Giám sát và đo lường SOV nói đi theo công cụ đo thứ hạng từ khóa

1 trong những chức năng cực tốt của công cụ Đi theo dõi Địa điểm của Semrush là kĩ năng nhắm phương châm các địa điểm siêu rõ ràng – bạn cũng có thể tùy chỉnh thiết lập campaign của chính mình để đi theo dõi kết quả ở bất cứ nước nhà, thành phố, tiểu bang hoặc thậm chí là mã zip nào. 

O49gPOSS6luOxM0mpMjqWSP_KGUHCd7TDneHeQZt0cKwzBmna7jPfDQMvMDrJ2_YSfNG7gQmRj6TD35etsdgku_wqKzUAioOD6ErybcFy5Titli96Vn7ZcvAK4ib6

Tiếp nối, bạn sự thật rất có khả năng tùy chỉnh thiết lập một phương châm khác để đi theo dõi nhiều địa điểm trong và một Dự Án BĐS and tiếp nối đối chiếu Share Of Voice của doanh nghiệp bên trên các xung quanh vị trí khác biệt. 

0JEeoGivlJKxFGDTt8EsYoikWMOViFNI3Kixp5XaFbLq94dDXYF7QDyEWVg_2Zv1LFtficRg1HXVZpXxX-MHndC81EQhv3wff-dlbZa

SOV có giảm tại 1 thành phố nhưng lại được hồi phục tại 1 thành phố khác không? Rất có thể đây là tín hiệu của sự việc tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh bản địa khỏe khoắn hơn trong nghành nghề này khi đối chiếu với nghành nghề khác.

Vấn đề đó được cung cấp cho chính bản thân điều gì đấy để tập trung chuyên sâu vào campaign tiếp theo sau của doanh nghiệp! 

Tìm tòi đối thủ cạnh tranh trực tiếp tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh dựa bên trên Share of Voice

Nếu như bạn muốn biết đối thủ cạnh tranh trực tiếp tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh lớn số 1 của chính mình là ai đối cùng với các từ khóa phương châm của chính mình, chỉ là chuyển hẳn sang báo cáo giải trình Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh trực tiếp tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh. 

Báo cáo giải trình đó sẽ tự động hóa tìm kiếm ra đối thủ cạnh tranh trực tiếp tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh tiên phong hàng đầu dựa bên trên Thị Trường mang đến các từ khóa phương châm của doanh nghiệp.

MOavoOQDWWwFb5cKpO30LzSISajna-GFYSIoANw7kYfwRIv4QwjTFQXmylQp9ahai4FCkEiyirlqh2DVL0UO1gloSn2p_DNS9HZE3NJCB5swq76pz5oY1_HCB5

Bạn cũng có thể nhìn thấy các đối thủ cạnh tranh trực tiếp tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh được sắp tới xếp đi theo bố cục tổng quan bản vẽ and cũng tồn tại một bảng được sắp tới xếp đi theo SOV tốt nhất mang đến bé nhất. 

Trong những khi bạn đang xem xét về sự việc thống kê giám sát Thị Trường của chính mình trong 1 Thị trường, bạn cũng phải suy xét sử dụng công cụ Marketplace Explorer .

Công cụ này đo lường Thị trường dựa bên trên Thị trường của doanh nghiệp and cho chính bản thân biết Thị phần lưu lượt truy vấn được báo cáo giải trình của doanh nghiệp – được thẩm định và đánh giá khi đối chiếu với toàn bộ các website tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh khác mà Semrush phát hiện ra. 

Đây là 1 trong những quan điểm rộng hơn về SOV của doanh nghiệp. Dù rằng Đi theo dõi địa điểm rất có khả năng đo lường SOV của doanh nghiệp mang đến một tổ từ khóa phương châm rõ ràng, công cụ này hiển thị lưu lượt truy vấn từ khá nhiều nguồn (liên đới, ra mắt, tìm tòi, mạng cộng đồng, tìm tòi có trả tiền).

Toàn bộ tổng thể những gì bạn cần phải làm để buổi đầu sử dụng nó là nhập tên miền của 1 website vào cụ Marketplace Explorer trong Semrush.

Đây chính là bản xem trước của chính bản thân nó trông ra sao sau khoản thời gian nhập cuộc một trang web trong Thị trường trượt tuyết.

8xHSTVvCyeYTZi-FP4gqN70nq6EhpdpEHcVjkeKHmwGv8eVDoohGy-G_NYSGFJ59K0wGWRbWdV91qlfcQ4Xw8wpLUBaFwY5q1BsO7qNSaif4IAGoF6L

Bạn cũng có thể nhìn thấy SOV ước tính của nghành nghề, cũng chính là 1/4 không giảm trưởng của toàn bộ các doanh nghiệp trong ngành dựa bên trên độ lớn and mức không giảm trưởng mới đây của bọn họ.

nbGiG7HJcYObvjGKcO0kVbZkWsUitjc5VCJE3sW6AiOeBbituf8COezO9cSSyr4ey6qtL4begp4FjXzM1nKC6mqWK0cwG9SplNDhGH50Nw-744hBMo

Cuộn xuống để nhìn đúng đắn địa điểm, Semrush đưa website của doanh nghiệp vào list các đối thủ cạnh tranh trực tiếp tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh này. Bạn cũng có thể nhận được rất nhiều thông báo rõ ràng hơn trong công cụ này bằng phương pháp tìm hiểu các nguồn lưu lượt truy vấn and phần sót lại của những widget. 

Tóm lại

Lúc này, bạn đã biết có thêm hai giải pháp tuyệt vời và hoàn hảo nhất hơn để sử dụng Semrush để báo cáo giải trình về SOV and gia tốc không giảm trưởng nhận diện Brand Name bên trên Thị trường. 

Sử dụng Marketplace Explorer để sở hữu cái nhìn tổng quát thoáng rộng, tiếp nối tùy chỉnh thiết lập Đi theo dõi địa điểm để nhìn Thị Trường rõ ràng trong các các từ khóa phương châm.

Nguồn: https://www.semrush.com/weblog/measure-seo-share-of-voice/

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.