Top 10 công cụ nghiên cứu từ khóa Chuẩn SEO

Top 10 công cụ điều tra nghiên cứu từ khóa Chuẩn search engine marketing

10 công cụ điều tra nghiên cứu từ khóa thịnh hành nhất trong nghành nghề search engine marketing cũng được nghiên cứu và phân tích.

Kim chỉ nam nghiên cứu và phân tích công cụ điều tra nghiên cứu từ khóa

Để đối chiếu độ đúng chuẩn and độ rộng của tài liệu được phát hiện thấy trong những công cụ.

Rõ ràng, Cửa Hàng chúng tôi đã nghiên cứu và phân tích cân nặng tìm tòi, độ khó từ khóa, ước tính CPC and ý kiến đề xuất tìm tòi. Các công cụ search engine marketing thịnh hành được nghiên cứu và phân tích, gồm:

 1. Google Key phrase Planner – không tính tiền (Nhưng bạn cần sử dụng sản phẩm Google Advertisements để rất có thể lấy đúng chuẩn Tìm kiếm Quantity)
 2. Ahrefs – trả phí
 3. SEMrush – trả phí
 4. Moz Professional – trả phí
 5. KeywordTool.io – trả phí
 6. search engine marketing Gear by means of TopOnSeek – không tính tiền
 7. LongTailPro – không tính tiền
 8. SECockpit – không tính tiền
 9. Sistrix – không tính tiền
 10. Ubersuggest – không tính tiền

Đây chính là sự đối chiếu độ lớn lớn thứ nhất, tài liệu được cung cấp bởi các công cụ không giống nhau.

8 Đặc điểm khi nghiên cứu và phân tích

1. Số khối lượng ý kiến đề xuất từ ​​khóa tốt nhất được tạo bởi Ahrefs and Semrush. Địa chỉ đi theo sau là Ubersuggest, Sistrix and SECockpit.

2. Số khối lượng ý kiến đề xuất từ khóa bên dưới bình quân là GKP, thấp hơn 67,9%. Cả KWFinder and KWTool đều tạo nên số khối lượng ý kiến đề xuất từ ​​khóa tựa như khi đối chiếu với GKP.

3. Uớc tính cân nặng tìm tòi bình quân hàng tháng cao là công cụ KeywordTool.io and Sistrix. Ước tính cân nặng tìm tòi ít hơn một chút ít là Moz and Ahrefs.

4. Tài liệu cân nặng tìm tòi mang lại một cụm từ thịnh hành (> 10k tìm tòi / tháng) được nghiên cứu và phân tích. Sistrix có ước tính cân nặng tìm tòi hàng tháng cao hơn nữa đáng chú ý khi đối chiếu với GKP.

5. Mối đối sánh nghịch biến đáng chú ý giữa cân nặng tìm tòi and độ dài từ khóa.

6. Trong số ngành rõ ràng, một trong những công cụ điều tra nghiên cứu từ khóa có xu thế tiêu biểu ý kiến đề xuất từ ​​khóa

7. Biến thể lớn mang lại độ khó từ khóa giữa các công cụ. Độ khó từ khóa SEMrush ở trên 110% khi đối chiếu với bình quân. SECockpit ước tính độ khó từ khóa 82% bên dưới mức bình quân.

8. Giải trình Price in step with clink (CPC) toàn diện cao hơn nữa mức bình quân. CPC bình quân các quy định đã nghiên cứu và phân tích là $1,68. SECockpit (2,20 đô l. a.) and GKP (2,14 đô l. a.) cao hơn nữa bình quân. SEMrush (1,39 đô l. a.) có ước tính CPC bé nhất. Đối chiếu các ước tính CPC trong GKP khi đối chiếu với các công cụ khác. SECockpit có ngân sách những lần nhấp cao hơn nữa đáng chú ý . KWDownloader, Lengthy Tail Professional, KeywordTool.io, Sistrix, Ahrefs and SEMrush có ngân sách những lần nhấp ít hơn khi đối chiếu với GKP.

& tiếp sau đây là nghiên cứu và phân tích cụ thể công cụ điều tra nghiên cứu từ khóa đi theo từng mục:

Số khối lượng từ khóa lưu ý

Ahrefs and SEMrush có xu thế tiêu biểu hơn về số khối lượng lưu ý từ khóa. Tham khảo thêm semrush là gì.

Biểu đồ Beeswarm

Công cụ nghiên cứu từ khóa Ahrefs và SEMrush tạo ra nhiều gợi ý từ khóa nhất. KWFinder và GKP cung cấp gợi ý ít nhất
Ahrefs and SEMrush tạo nên nhiều lưu ý từ khóa nhất. KWFinder and GKP được cung cấp lưu ý ít nhất

Sau đây là biểu đồ Beeswarm. Biểu đồ đối chiếu cân nặng lưu ý từ khóa với khoảng bình quân ở trên toàn công cụ. (Biểu đồ Beeswarm là biểu đồ phân tán một chiều như là dải chia cách của biểu đồ “stripchart”. Nước ngoài trừ các điểm chồng chéo sẽ tiến hành tách ra làm thế nào để cho mỗi điểm rất có thể thấy được.)

 Biểu đồ phân tích dữ liệu Beeswarm (Beeswarm plot)
Biểu đồ nghiên cứu và phân tích tài liệu Beeswarm (Beeswarm plot)

Công dụng từ khóa lưu ý

Tạo một list lớn các ý tưởng sáng tạo từ khóa là công dụng đặc trưng của công cụ search engine marketing. Ở trên thực tiễn, nhiều công cụ điều tra nghiên cứu từ khóa đã sinh hoạt tốt. Các công cụ đó mang lại nhiều ý tưởng sáng tạo từ khóa xuất phát từ 1 từ khóa chính nổi bật.

Công cụ gợi ý từ khóa Ahrefs
Công cụ lưu ý từ khóa Ahrefs

Nguyên nhân lên ý tưởng sáng tạo từ khóa

Khi nhập từ khóa, một người không thật tìm tòi số liệu những thống kê mang lại từ khóa đó. Không chỉ vậy, phương châm của bọn họ là tìm các phiên bản có đuôi dài của từ khóa đó. Nhiều lúc, bọn họ có muốn công cụ này tạo nên các ý tưởng sáng tạo từ khóa tương quan.

Bạn không hề đánh giá và thẩm định chất lượng của 1 công cụ điều tra nghiên cứu từ khóa chỉ dựa ở trên số khối lượng ý tưởng sáng tạo từ khóa. Tuy vậy, đó là một trong những công dụng đặc trưng mang lại ra quyết định chi tiêu vào công cụ điều tra nghiên cứu từ khóa nào.

Ahrefs, SEMrush, Ubersuggest and Sistrix có vẻ sinh hoạt rất tốt về mặt chế tạo các ý kiến đề xuất từ khóa. KeywordTool.io, GKP and KWDownloader xếp hạng gần cuối.

Đề nghị từ khóa của Google Key phrase Planner

Dù rằng được thiết kế với mang lại Quảng cáo Google, nhiều marketer sử dụng GKP mang lại các campaign search engine marketing. Ngay cả những lúc sử dụng chính mang lại search engine marketing, GKP vẫn đang còn một trong những thứ hợp lý và phải chăng để sử dụng.

 • Trước hết, không giống như là nhiều công cụ từ khóa ngoài kia, nó không tính tiền.
 • Nhưng đặc trưng hơn túi tiền là thực tiễn tài liệu từ công cụ tìm tòi từ khóa Google. Tài liệu trong GKP siêu an toàn và tin cậy khi đối chiếu với các công cụ tìm từ khóa khóa bên thứ 3.
 • Cần chú ý quan tâm rằng cân nặng tìm tòi GKP được giải thích trong 1 khoanh vùng phạm vi.
 Khối lượng tìm kiếm GKP được trình bày trong một phạm vi
Trọng lượng tìm tòi GKP được giải thích trong 1 khoanh vùng phạm vi

GKP cũng thiếu các công dụng chính (Độ khó từ khóa and nghiên cứu và phân tích SERP) mà nhiều công cụ trả phí được cung cấp.

Bỏ mặc những thiếu sót đó, GKP là một trong những công cụ từ khóa chính mang lại nhiều Chuyên Viên search engine marketing. Đi theo nghiên cứu và phân tích, GKP không có tương đối nhiều lưu ý từ khóa giống như những công cụ trả phí khác. Ở trên thực tiễn, GKP được cung cấp các ý kiến đề xuất từ khóa bình quân thấp hơn khoảng 68%.

 công cụ nghiên cứu từ khóa GKP cung cấp các đề xuất từ khóa trung bình ít hơn khoảng 68% so với các công cụ trả phí
GKP được cung cấp các ý kiến đề xuất từ khóa bình quân thấp hơn khoảng 68% khi đối chiếu với các công cụ trả phí

& khi Cửa Hàng chúng tôi đối chiếu GKP cùng với các công cụ điều tra nghiên cứu từ khóa tiên phong hàng đầu, GKP tạo nên các ý kiến đề xuất thấp hơn 98,1% khi đối chiếu với SEMrush, thấp hơn 97% khi đối chiếu với Ahrefs and thấp hơn 83,8% khi đối chiếu với Ubersuggest.

Điểm chính trong phần này: GKP có công năng là một trong những công cụ điều tra nghiên cứu từ khóa mang lại search engine marketing. Tuy vậy, phần nhiều các công cụ search engine marketing đều tiêu biểu khi đối chiếu với GKP về mặt chế tạo các ý kiến đề xuất từ khóa.

Ước tính cân nặng tìm tòi hàng tháng

Các công cụ trong nghiên cứu và phân tích đều phải sở hữu ước tính cân nặng tìm tòi hàng tháng rất không giống nhau. Đây là 1 trong những những tìm thấy độc đáo nhất từ nghiên cứu và phân tích này.

KeywordTool.io and Sistrix có xu thế ước tính cân nặng tìm tòi từ khóa cao hơn nữa các công cụ khác. Mặt còn lại, ước tính cân nặng tìm tòi trong Moz Professional and Ahrefs thường ít hơn.

 công cụ nghiên cứu từ khóa KeywordTool.io và Sistrix có xu hướng ước tính khối lượng tìm kiếm từ khóa cao hơn hầu hết các công cụ khác.
KeywordTool.io and Sistrix có xu thế ước tính cân nặng tìm tòi từ khóa cao hơn nữa phần nhiều các công cụ khác.

Rõ ràng: lấy một từ khóa giống như bảo hiểm trực tuyến đường. Đi theo KeywordTool.io, từ khóa đó có được 368.000 lượt tìm tòi mỗi tháng. Tuy vậy, trong Ahrefs, các bạn sẽ có được một trong những hoàn tất khác.

Từ khóa
 Từ khóa “bảo hiểm” có được 368.000 lượt tìm tòi mỗi tháng.

Biện pháp ước tính

Mỗi công cụ sử dụng các nguồn and chiêu bài không giống nhau để ước tính cân nặng tìm tòi.

Rõ ràng: cả công cụ điều tra nghiên cứu từ khóa Moz and Ahrefs đều sử dụng tài liệu của “Clickstream”

công cụ nghiên cứu từ khóa Moz và Ahrefs đều sử dụng dữ liệu của “Clickstream”
Moz and Ahrefs đều sử dụng tài liệu của “Clickstream”

Tài liệu được lấy từ các công cụ bên thứ ba được nguyên mẫu hóa dựa ở trên hành động người tiêu dùng thực tiễn.

Mặt còn lại, SEMrush sử dụng tích hợp tài liệu từ GKP and dự báo AI.

 công cụ nghiên cứu từ khóa SEMrush sử dụng kết hợp dữ liệu từ GKP và dự báo AI
SEMrush sử dụng tích hợp tài liệu từ GKP and dự báo AI

Cả 2 chiêu bài đều phải sở hữu ưu and điểm yếu riêng. Chính vì thế, không tồn tại giải pháp đúng rất có thể ước tính cân nặng tìm tòi của không ít công cụ từ khóa.

Tầm qua trọng

Dù bằng phương pháp nào, cân nặng tìm tòi từ khóa là một trong những điểm tài liệu siêu đặc trưng. Đi theo nhiều phương pháp, số khối lượng tìm tòi là vấn đề tài liệu có chất lượng nhất. Trong thực tiễn, điều đặc trưng là các campaign search engine marketing thường chỉ dựa ở trên một từ khóa được ước tính cân nặng tìm tòi.

Công ty chúng tôi không hề khẳng định công cụ đúng chuẩn nhất. Nhưng điều đặc trưng là phải xem giải pháp mỗi công cụ có xu thế lệch, cao hay thấp. Nếu công cụ mà bạn sử dụng có xu thế ước tính không thấp chút nào, bạn nên ghi nhớ vấn đề này khi chúng ta ra quyết định từ khóa. & điều tựa như cũng đúng đối với 1 công cụ điều tra nghiên cứu từ khóa ước tính cân nặng tìm tòi ít hơn các công cụ khác.

Điểm chính trong phần này Ước tính cân nặng tìm tòi rất không giống nhau giữa các công cụ search engine marketing chính thống. Ước tính cân nặng tìm tòi hàng tháng ở Moz ít hơn 33% khi đối chiếu với bình quân. Ahrefs ít hơn 37% khi đối chiếu với bình quân. Sistrix 233% ở trên bình quân and KeywordTool.io 47% ở trên bình quân.

Số khối lượng từ khóa có lượt tìm tòi lớn

Công ty chúng tôi ra quyết định đối chiếu rõ ràng ước tính cân nặng tìm tòi mang lại các từ khóa có cân nặng quá cao (> 10.000 tìm tòi hàng tháng). Sistrix ước tính cao hơn hẳn khi đối chiếu với GKP.

Đây là các thứ Cửa Hàng chúng tôi phát hiện thấy:

công cụ nghiên cứu từ khóa Sistrix ước tính số lượng tìm kiếm cao hơn nhiều so với Google Keyword Planner
Sistrix ước tính số khối lượng tìm tòi cao hơn hẳn khi đối chiếu với Google Key phrase Planner

Tại sao phải nghiên cứu và phân tích rõ ràng vào điều kiện kèm theo này? Chính bởi sự rất dị về cân nặng tìm tòi giữa một cụm từ số khối lượng lớn có tác động ảnh hưởng lớn mang đến search engine marketing.

Rõ ràng: một công cụ điều tra nghiên cứu từ khóa rõ ràng ước tính rằng một từ khóa có được 100 lượt tìm tòi mỗi tháng. Nếu một công cụ ước tính không thấp chút nào số khối lượng hơn 25%, thì nó sẽ giảm 25 lần tìm tòi hàng tháng. Nói một giải pháp hoàn hảo, vấn đề này không đáng chú ý lắm.

Tuy vậy, nếu và một công cụ đánh giá và thẩm định không thấp chút nào từ khóa 100 nghìn lượt/ tháng cùng với  25%, thì này sẽ giảm 25 nghìn lượt tìm tòi. Đây chính là loại nguyên do rất có thể  phá hoại một campaign search engine marketing.

Điểm chính trong phần này: Khi tìm tòi rõ ràng các từ khóa có cân nặng lớn (10k + tìm tòi/ tháng), tài liệu Sistrix cao hơn nữa đáng chú ý khi đối chiếu với GKP.

Độ dài từ khóa Xác Suất nghịch cân nặng tìm tòi

Ở trên tổng thể các công cụ điều tra nghiên cứu từ khóa mà Cửa Hàng chúng tôi nghiên cứu và phân tích có 1 tìm thấy đồng hóa. Đây là độ dài từ khóa Xác Suất nghịch cùng với khối lượng tìm tòi hàng tháng.

 Độ dài từ khóa tương quan nghịch biến với khối lượng tìm kiếm
Độ dài từ khóa đối sánh nghịch biến với 1 khối khối lượng tìm tòi

Rõ ràng: bằng GKP, một từ khóa có 20 ký tự dẫn đến sự việc giảm cân nặng tìm tòi bình quân là 5.177 lượt tìm tòi / tháng khi đối chiếu với từ khóa tìm tòi chỉ mất 10 ký tự.

Đối cùng với bất cứ ai có kinh nghiệm làm việc về search engine marketing, vấn đề đó sẽ không còn gây thấy bất ngờ. Từ khóa đuôi dài có được ít tìm tòi hơn khi đối chiếu với các từ khóa chính.

 Từ khóa đuôi dài nhận được ít tìm kiếm hơn so với các từ khóa chính.
Từ khóa đuôi dài có được ít tìm tòi hơn khi đối chiếu với các từ khóa chính.

Tỷ Lệ nghịch giữa độ dài từ khóa and cân nặng tìm tòi vẫn còn đó ở trên tổng thể các công cụ đã nghiên cứu và phân tích.

Độ dài từ khóa Xác Suất nghịch cùng với khối lượng tìm tòi bình quân hàng tháng. Từ 10 mang đến 20 ký tự làm giảm cân nặng tìm tòi bình quân của 1 từ khóa bằng 5.177 lượt tìm tòi mỗi tháng.

Sự không giống nhau đi theo ngành

Tìm thấy đáng quan tâm đặc biệt việc tạo nên các ý kiến đề xuất từ khóa. Các công cụ không giống nhau sinh hoạt tốt hơn trong số ngành công nghiệp không giống nhau.

 Các công cụ nghiên cứu từ khóa khác nhau hoạt động tốt hơn trong các ngành cụ thể
Các công cụ điều tra nghiên cứu từ khóa không giống nhau sinh hoạt tốt hơn trong số ngành rõ ràng
 • Rõ ràng, Ahrefs and SEMrush có năng suất cao hơn nữa các công cụ điều tra nghiên cứu từ khóa khác đã nghiên cứu và phân tích trong số hạng mục. Hạng mục là hồi phục ngôi nhà cửa, pháp luật, xe con, nguồn năng lượng mặt trời, phượt and ăn hỏi.
 • Ahrefs có vẻ đặc trưng tốt khi tạo nên các ý tưởng sáng tạo từ khóa về phượt and tàng trữ internet (internet web hosting).
 • Mặt còn lại, GKP à Moz rất có thể đối chiếu cùng với các công cụ điều tra nghiên cứu từ khóa khác trong số hạng mục giống như tàng trữ web. Tuy vậy, nó tạo nên ít ý kiến đề xuất hơn đáng chú ý trong số ngành công nghiệp khác.
 • Thật độc đáo, công cụ điều tra nghiên cứu từ khóa Ubersugges đem về một trong những khối lượng lưu ý từ khóa nhiều tương quan mang đến quảng bá, phượt and cơ chế siêu thị giống như SEMrush and Ahrefs

Biện pháp chọn lựa công cụ điều tra nghiên cứu từ khóa đi theo ngành

Thay cho ra quyết định một công cụ điều tra nghiên cứu từ khóa dựa ở trên kỹ năng tạo từ khóa hoàn hảo của chính bản thân nó, bạn nên sử dụng một công cụ hợp lý và phải chăng nhất cùng với ngành của khách hàng.

Dù rằng Ahrefs and SEMrush tạo nên nhiều ý kiến đề xuất nhất, nhưng nếu website của khách hàng là về tàng trữ internet, Moz hoặc GKP có phần tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh cùng với hai công cụ đó trong phân khúc thị phần rõ ràng.

Một số trong những công cụ điều tra nghiên cứu từ khóa sinh hoạt tốt hơn các công cụ khác trong số ngành rõ ràng. Ahrefs có xu thế vượt trội nhất trong khoảng trống tàng trữ and tàng trữ internet. Ubersuggest làm khá tốt trong số hốc giống như quảng bá, phượt and cơ chế siêu thị. Dù rằng vẫn kém thua xa SEMrush and Ahrefs, Moz and GKP kha khá tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh trong phần tàng trữ internet.

Điểm số độ khó từ khóa

Ước tính Độ khó Từ khóa là một trong những phần đặc trưng của quy trình tiến độ điều tra nghiên cứu từ khóa.

Độ khó của từ khóa được dùng để ra quyết định có nhắm phương châm một từ khóa rõ ràng hay là không. Điều đó đặc trưng đúng đối cùng với các website còn mới hơn khi mà những trang này không tồn tại nhiều phương pháp thức về thẩm quyền tên miền.

Tuy vậy, độ khó từ khóa khác xa cùng với số liệu nhất thống quan điểm. Một số trong những công cụ điều tra nghiên cứu từ khóa có xu thế ước tính độ khó từ khóa cao hơn nữa bình quân. Trong những lúc những công cụ khác chưa đúng chuẩn khi đánh giá và thẩm định thấp mức độ khó của sự xếp hạng một từ khóa rõ ràng.

 công cụ nghiên cứu từ khóa SECockpit và Ahrefs có điểm số về độ khó từ khóa tương đối thấp. KeywordTool.io và SEMrush có điểm số độ khó từ khóa trung bình cao nhất
SECockpit and Ahrefs có điểm số về độ khó từ khóa kha khá thấp. KeywordTool.io and SEMrush có điểm số độ khó từ khóa bình quân tốt nhất

& đây là một trong những bức họa đồ rất đầy đủ hơn về cung cấp độ khó từ khóa

 Phân phối độ khó từ khóa của các công cụ nghiên cứu từ khóa
Cung cấp độ khó từ khóa

Rõ ràng: lấy từ khóa căn cơ “bảng nguồn năng lượng mặt trời.”

Trong SEMrush, thuật ngữ này còn có Điểm số độ khó về Từ khóa là 77,61.

 Điểm số độ khó Từ khóa “bảng năng lượng mặt trời.” là 77,61 trong công cụ nghiên cứu từ khóa SEMrush
Điểm số độ khó Từ khóa “bảng nguồn năng lượng mặt trời.” là 77,61.

Tuy vậy, và một từ khóa có số điểm 8.0 trong SECockpit.

 Điểm số độ khó Từ khóa “bảng năng lượng mặt trời. là 8.0 trong công cụ nghiên cứu từ khóa SECockpit
Điểm số độ khó Từ khóa “bảng nguồn năng lượng mặt trời. là 8.0 trong SECockpit

Sự không giống nhau của điểm số độ khó từ khóa

Nhìn tổng thể, SEMrush and KeywordTool.io báo cáo giải trình điểm số độ khó từ khóa bình quân tốt nhất. Điểm số độ khó từ khóa ít hơn đáng chú ý trong Ahrefs and SECockpit. Sistrix, Moz, LongtailPro and KWfinder có xu thế cung cấp điểm số độ từ khóa tựa như.

Công ty chúng tôi ra quyết định nghiên cứu và phân tích số liệu này theo những loại cân nặng từ khóa không giống nhau (tìm tòi cân nặng thấp, bình quân and cao).

Hình tượng cung cấp Độ khó từ khóa về căn bản là giống nhau giữa nhiều chủng loại cân nặng từ khóa không giống nhau.

 Mẫu phân phối Độ khó từ khóa về cơ bản là giống nhau giữa các loại khối lượng từ khóa khác nhau
Hình tượng cung cấp Độ khó từ khóa về căn bản là giống nhau giữa nhiều chủng loại cân nặng từ khóa không giống nhau.

Điểm số độ khó từ khóa rất không giống nhau giữa các công cụ search engine marketing không giống nhau. Ahrefs and SECockit có xu thế báo cáo giải trình Độ khó từ khóa ít hơn đáng chú ý khi đối chiếu với các công cụ điều tra nghiên cứu từ khóa khác. Mặt còn lại, điểm số Độ khó của Từ khóa được ước tính cao hơn nữa ở cả SEMrush and KeywordTool.io.

Ước tính CPC

Công ty chúng tôi đã nhìn thấy sự rất dị bé dại về ước tính ngân sách những lần nhấp (CPC) giữa các công cụ search engine marketing.

công cụ nghiên cứu từ khóa Google Keyword Planner và SECockpit có ước tính CPC cao hơn một chút so với trung bình. Ước tính CPC SEMrush thấp hơn trung bình
Google Key phrase Planner and SECockpit có ước tính CPC cao hơn nữa một chút ít khi đối chiếu với bình quân. Ước tính CPC SEMrush ít hơn bình quân

Rõ ràng, ước tính CPC trong SECockpit cao hơn nữa 26% khi đối chiếu với bình quân. Trong những lúc đó CPC SEMrush ít hơn 20% khi đối chiếu với bình quân. ( Moz không gồm trong nghiên cứu và phân tích này vì không đưa thông tin nào về CPC ).

Tuy vậy, các ước tính CPC thường tựa như nhau giữa các công cụ search engine marketing. Khoảng 11% từ khóa có chênh lệch CPC bên dưới 0,5 đô l. a.. Rõ ràng: nếu như khách hàng xem CPC các cụm từ trong 1 công cụ điều tra nghiên cứu từ khóa SECockpit. & bạn đối chiếu nó cùng với các số CPC trong SEMrush, thì chúng chưa phải là quá không giống nhau.

 CPC về một cụm từ trong một công cụ có ước tính CPC SECockpit và so sánh nó với các số CPC trong công cụ nghiên cứu từ khóa SEMrush
CPC về các cụm từ trong 1 công cụ có ước tính CPC SECockpit  and đối chiếu nó cùng với các số CPC trong SEMrush

Nhưng có các trường hợp mà ước tính CPC có sự rất dị lớn. Rõ ràng: “phiếu giảm Fsa”, ($ 1,10 trong Ahrefs, $ 464,745 trong GKP). “ĐK tên miền google” ($ 16,94 trong KeywordTool.io and KWfinder, $ 480,5 trong SECockpit).

Những rất dị bé dại rất có thể ảnh hưởng tác động mang đến ước tính ROI từ xếp hạng từ khóa rõ ràng. Nếu khách hàng được áp dụng những rất dị bé dại mang lại nhiều từ khóa, những rất dị CPC đó sẽ không giảm lên.

Sự rất dị là kha khá bé dại. Nhưng ước tính CPC sự thật không giống nhau giữa các công cụ điều tra nghiên cứu từ khóa. Ước tính CPC trong SECockpit cao hơn nữa 26% khi đối chiếu với bình quân. GKP cũng sẽ có xu thế ước tính CPC cao tại mức 23% ở trên bình quân. Tại mức bình quân bên dưới 20%, số CPC của SEMrush có xu thế thấp.

CPC của Google Key phrase Planner

Công ty chúng tôi quan tâm đến GKP là nguồn tài liệu liên đới nhất mang lại các CPC thực tiễn. Công ty chúng tôi qso sánh các chất lượng CPC giữa các công cụ điều tra nghiên cứu từ khóa. Có thêm vào chỗ này, Cửa Hàng chúng tôi sử dụng GKP làm chuẩn mức Vàng để đánh giá và thẩm định.

 Sự khác biệt của CPC với công cụ nghiên cứu từ khóa Google Keyword Planner, SECockpit vẫn tương đối cao. Các CPC trong SEMrush và KeywordTool.io thấp hơn các CPC được tìm thấy trong GKP
Sự rất dị của CPC cùng với Google Key phrase Planner, SECockpit nhưng vẫn quá cao. Các CPC trong SEMrush and KeywordTool.io ít hơn các CPC được phát hiện thấy trong GKP

Công ty chúng tôi nhìn thấy rằng SECockpit luôn có CPC cao hơn nữa GKP, không chịu ràng buộc hạng mục cân nặng tìm tòi. KWDownloader, LongTailPro, KeywordTool.io, Ahrefs and SEMrush luôn có ngân sách những lần nhấp ít hơn khi đối chiếu với GKP.

Công ty chúng tôi sử dụng GKP làm chuẩn mức Vàng mang lại tài liệu tương quan mang đến CPC. CPC của SECockpit cao hơn nữa đáng chú ý khi đối chiếu với số liệu được báo cáo giải trình trong GKP. Phần lớn các công cụ điều tra nghiên cứu từ khóa khác trong CPC báo cáo giải trình nghiên cứu và phân tích ít hơn GKP.

Công suất cung cấp Heatmap

Trực quan hóa: năng suất của cân nặng tìm tòi, điểm số độ khó and CPC mỗi công cụ search engine marketing khi đối chiếu với bình quân toàn diện.

Trực quan hóa hiệu suất của khối lượng tìm kiếm, điểm khó khăn và chi phí mỗi lần nhấp (CPC) cho mỗi công cụ SEO so với trung bình tổng thể.
Trực quan hóa năng suất của cân nặng tìm tòi, điểm khó khăn vất vả and ngân sách những lần nhấp (CPC) mang lại mỗi công cụ search engine marketing khi đối chiếu với bình quân toàn diện.

Sự rất dị lớn số 1 trong năng suất toàn diện

 • SECockpit: Điểm số độ khó ít hơn đáng chú ý (82%) and CPC cao hơn nữa một chút ít (26,4%).
 • Ahrefs: Điểm số độ khó ít hơn đáng chú ý (60%) and cân nặng tìm tòi (37%).
 • Sistrix: Khối lượng tìm tòi cao hơn nữa đáng chú ý (233%).
 • SEMrush: Điểm số độ khó cao hơn nữa đáng chú ý (110,3%).
 • KeywordTool.io: Khối lượng tìm tòi cao hơn nữa đáng chú ý (47%) and Điểm số độ khó (87,5%).

Chú ý quan tâm: Không tồn tại tài liệu nào khả dụng trong tình huống Điểm số độ khó từ khóa mang lại GKP and ngân sách những lần nhấp mang lại Moz Professional.

Mong muốn bài nghiên cứu và phân tích đã giúp đỡ bạn hiểu có thêm về phong thái hoạt động vui chơi của các công cụ. Bạn cần trang bị cho bạn có thêm các phần mềm search engine marketing rất tốt. Cũng giống như những công cụ kiểm tra thứ hạng từ khóa để trợ giúp campaign kinh doanh của khách hàng.

Nguồn: https://backlinko.com/keyword-research-tool-analysis

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.